Nieuws

Preventiedagen in leerjaar 2

06-07-2024
NieuwsPreventiedagen in leerjaar 2
Vmbo, havo en atheneum

Preventiedagen in leerjaar 2

Afgelopen week kregen alle tweedejaarsleerlingen preventielessen met pakkende thema´s en onderwerpen. Zowel vmbo, havo als atheneum hadden een speciaal programma, met als doel om de stap naar hulp te verlagen. Deze dagen worden gedeeltelijk financieel ondersteund door Alcohol & drugs Nijkerk in samenwerking met de Gemeente Nijkerk. Op hun website is ook informatie en ondersteuning voor ouders te vinden.

Vmbo basis/kader

Maandag kregen de leerlingen van vmbo-basis en -kader een theatervoorstelling ‘Over grenzen” van Helder Theater te zien. Deze voorstelling ging over het aangeven en respecteren van grenzen. Maar hoe doe je dat en waar kun je dit leren? Waar kun je als jongere heen als je (seksueel) geïntimideerd of gepest wordt? Hoe onderneem je stappen als er echt iets niet in de haak is? Na de voorstelling bespraken de klassen samen met de mentor hoe je grenzen kunt aangeven en respecteren, wat leidde tot mooie gesprekken.

Dinsdag waren het gebiedsteam en de wijkagenten aanwezig om de leerlingen te informeren over de gevolgen van keuzes met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en het gebruik van drugs en alcohol.

Theoretische leerweg/havo

De leerlingen van theoretische leerweg/havo startten dinsdag met de interactieve theatervoorstelling over het aangeven en respecteren van grenzen, die vervolgens met de mentor werd besproken. Woensdag bekeken ze een filmdocumentaire over groepsdrugs. Deze documentaire is gemaakt door Bart Melief, bekend van de voorstelling ‘Klappen voor Bart’ uit leerjaar 1. Aan de hand van verschillende fragmenten en bijpassend lesmateriaal zijn er diverse verslavingen aanbod gekomen. Ook hier waren wijkagenten en medewerkers van het gebiedsteam, bureau Halt en jeugdwerk aanwezig om over hun werk te vertellen.

Donderdag stond in het teken van reanimeren. Co-assistenten van het UMC verzorgden een training over EHBO en levensreddend handelen. De leerlingen oefenden de stabiele zijligging en reanimatie. Bij goed resultaat kregen ze een certificaat.

Havo/atheneum

Deze leerlingen hebben nagedacht over hun eigen waarden en normen op het gebied van alcohol, drugs en het aangeven en respecteren van grenzen. Bij de theateroefeningen ontdekten ze hun eigen grenzen en ze oefenden met het herkennen van grenzen bij anderen.

Het waren leerzame en indrukwekkende dagen. We denken dat leerlingen hierdoor makkelijker openlijk durven te spreken over risicogedrag. We hopen dat thuis gesprekken hierover worden gevoerd. Goede afspraken tussen ouders en kinderen, bijvoorbeeld over alcohol, kunnen veel problemen voorkomen.

Meer weten?

Kijk eens op de website van het Trimbos Instituut. Daar vindt u informatie over middelen, opvoeding en gesprekstips om te praten over moeilijke onderwerpen: www.helderopvoeden.nl/pratenmetuwkind. Uit het OKO-onderzoek, dat is afgenomen bij de jeugd in Nijkerk, is gebleken dat het voeren van gesprekken met uw kind over deze lastige onderwerpen samengaat met minder problemen.

In de start van het nieuwe schooljaar organiseren we een ouderavond over deze onderwerpen. Houd de nieuwsbrief in de gaten.

Marlou te Braak (preventiedag BK), Marjelle Buitink (preventiedag TL) en Iris Wijngaarden (preventiedag HA)