Nieuws

Ziek op school? Meld je eerst af bij het zorglokaal

24-11-2023
NieuwsZiek op school? Meld je eerst af bij het zorglokaal
Corlaer College

Ziek op school? Meld je eerst af bij het zorglokaal

De afgelopen tijd merken we dat leerlingen die ziek worden tijdens een schooldag direct naar huis gaan en zich niet afmelden in het zorglokaal. Omwille van de veiligheid en onze verantwoordelijkheid gaan wij deze leerlingen die zonder overleg met het zorglokaal naar huis gaan, als ongeoorloofd absent melden. De consequentie is dat zij dat uur dubbel moeten inhalen. Ouders/verzorgers en leerlingen krijgen een e-mail hierover en de leerlingen kunnen de afspraak voor het nablijven in hun rooster terugvinden. Vanaf januari passen we deze regel opnieuw toe. Wilt u dit bespreken met uw zoon of dochter?

Ziek melden

Is uw kind ziek, dan kunt u uw kind via het ouderaccount ziek melden. Dit kan alleen voor een hele dag. Als uw kind halverwege de dag ziek wordt en naar huis wil gaan, moet hij of zij eerst langs het zorglokaal. Daar wordt de leerling ziek gemeld in Somtoday.

Als uw kind tijdens schooltijd een afspraak heeft, zoals bij de orthodontist of tandarts, stuur dan een e-mail naar het zorglokaal (zorglokaal@corlaercollege.nl) of lever een verzuimbriefje in. Kort verzuim melden is dus niet mogelijk niet via het ouderaccount.