NieuwsZiek melden, elke dag opnieuw!

Ziek melden, elke dag opnieuw!

Is een leerling ziek, meld uw kind dan iedere dag opnieuw ziek. Dan hebben wij goed zicht op het verzuim van de leerling. U kunt uw kind ziek melden via Magister 6, de Magister app of telefonisch tussen 7.45 en 8.30 uur.

Langdurig ziek

Is uw kind langdurig ziek bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, dan kunt u dit doorgeven aan het zorglokaal en de mentor. U hoeft uw kind dan niet elke dag ziek te melden. Wij verwerken dit in Magister.

Hoe ziek melden?

Hoe kunt u uw kind ziek melden via Magister?

  • U logt in bij Magister met de inloggegevens die u als ouder hebt ontvangen.
  • In het linkermenu kiest u voor de optie afwezigheid.
  • Klik op de knop ‘+ melden’ en u komt in een scherm waar u de datum kunt selecteren en eventueel een opmerking kunt invullen (een eventuele toelichting op het ziek zijn gaat via de mentor). Daarna klikt u op de knop versturen.
  • In het volgende scherm wordt u gevraagd de melding te bevestigen. Zodra er op Akkoord is geklikt, is de ziekmelding geregistreerd in Magister.
  • Ouders, zorglokaal en mentor kunnen ziekmelding inzien.
  • Zorg ervoor dat u de laatste versie van de Magister app geïnstalleerd heeft op uw telefoon.

Kort verzuim

Kort verzuim zoals bezoek aan de dokter of tandarts kan aangevraagd worden via de witte kaart. De witte kaart kan opgehaald worden in het zorglokaal.

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof moet ruim van tevoren schriftelijk en beargumenteerd bij de afdelingsleider worden aangevraagd. De aanvraag wordt uitsluitend gehonoreerd als het voldoet aan de Wet van de Leerplicht. De aanvraag van het bijzonder verlof gaat via een verlofaanvraagformulier dat in het zorglokaal kan worden opgehaald.

Heeft u vragen over het digitaal ziek melden van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de receptie of het zorglokaal.