NieuwsWoestijnvaders onderweg

Woestijnvaders onderweg

Wij hebben aan het begin van het nieuwe schooljaar de tijd genomen voor een bezinningsmoment. Wij willen dit ook delen met jullie als leerlingen en u als ouders/verzorgers.

We hebben ons laten inspireren door de monnik Johannes waarvan we kunnen leren en die ons in beweging kan zetten om te focussen op het goede in het nieuwe schooljaar. Johannes is een woestijnvader genoemd in het boek ‘Woestijnvaders onderweg’, uitverkozen tot het beste theologische boek van het jaar 2015.

Woestijnvaders en -moeders leefden vanaf ongeveer 300 na Christus. Enkele jonge mensen trokken destijds de Egyptische woestijn in. Zij waren op zoek naar spirituele ontwikkeling, wijsheid en inspiratie. Zij waren op zoek naar God. Hun levens en woorden inspireerden tijdgenoten op ongekende wijze. Rond deze mensen ontstonden groepen leerlingen. Anderhalve eeuw later was Egypte bezaaid met honderden kloosters met soms honderden monniken per klooster, waarvan sommige zelfs nu nog in gebruik zijn.   

Hoe kan de woestijnvader Johannes, geboren in 575 na Christus, ons nu nog inspireren?
Hij stond bekend om zijn ongekende visie. Maar niet op een manier zoals wij die nu kennen. Wij stellen allerlei doelen als we iets willen bereiken en deze moeten het liefst meetbaar zijn. De woestijnvaders- en moeders hielden zich nauwelijks bezig met meetbare doelen die binnen een bepaalde tijd gehaald moesten worden. Hun doel steeg hier ver bovenuit. Johannes schrijft in zijn boek ‘De ladder van het paradijs’: ons doel is vol van liefde zijn, vol van God zijn die liefde is.

Dit doel is wel bijzonder ‘niet-meetbaar’. Maar de monniken, aangevuurd door Johannes, waren hun hele leven bezig om vol overgave dat doel te bereiken. Om de monniken te helpen hun leven te richten op het ‘vol van liefde worden’ schrijft Johannes het al eerder genoemde boek: ‘De ladder van het paradijs’.

In dit boek worden dertig treden met thema’s behandeld die kunnen worden doorlopen om uiteindelijk te komen tot het ultieme doel: vol van liefde zijn. We hebben met elkaar besproken dat veel van deze thema’s fantastische doelen zijn om na te streven binnen onze gemeenschap van leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers Te beginnen bij jezelf.
Wat staat er op deze treden zoal, zie hiervoor ook de afbeelding. We noemen er een paar:

  • leer je gedachten te onderscheiden
  • niet roddelen of kwaadspreken
  • wees niet boos maar vriendelijk
  • leer stil te zijn en te luisteren
  • wees eenvoudig, zachtmoedig
  • stel goede daden tegenover foute

We hebben ze de ‘zachte’ doelen genoemd, naast de ‘harde’ doelen die we onszelf stellen. Onze wens is dat we met elkaar ook gericht blijven op de zachte doelen. Elke dag met deze goede voornemens je bed uitstappen. Daarnaast vragen we de zegen van onze God over dit schooljaar en dan kunnen we met elkaar vol goede moed beginnen aan een mooi en vast ook enerverend schooljaar.    

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden