Nieuws‘Wat zou succes zijn?’ vroeg de jongen. ‘Liefhebben’, zei de mol.

'Wat zou succes zijn?' vroeg de jongen. 'Liefhebben', zei de mol.

Liefhebben: dit woord roept bij vrijwel iedereen positieve reacties op. In de samenleving van nu waarin tegenstellingen elke dag sterker lijken te worden, is dat geen gemakkelijke opdracht. Het is makkelijker om je naasten, je familie en vrienden lief te hebben. Maar hoe zit het met degenen die je minder liggen of waar je het niet mee eens bent? Hoe doe je dat dan, liefhebben? 

We merken gelukkig dat de meeste mensen er wel naar blijven verlangen om met elkaar te streven naar een liefdevolle samenleving. Ook als christelijke gemeenschap verlangen en streven we hier altijd naar. Wij merken dat zelf ook regelmatig aan de dingen die hier op school gebeuren. Ook op de tekst: ‘Houd moed, heb lief’, die we regelmatig gebruiken in onze brieven tijdens deze coronacrisis, krijgen we positieve reacties. Deze tekst komt vanuit de Protestantse Gemeente. De woorden uit 1 Korinthe 13:7 liggen als basis hieronder:

 ‘Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.’

(Bijbel in Gewone Taal)

Het is de liefde die ons moed geeft! 

We willen op school een oefenplek zijn, een gemeenschap. Dat staat ook heel bewust beschreven in onze visie. Een oefenplek om ook te leren hen lief te hebben die je niet zelf hebt uitgezocht, maar die wel op je pad komen. Je merkt dat als je vriendelijk bent voor de ander, alles wat milder en zachter aanvoelt voor zowel de ander als jezelf. Je voelt dat nu in deze coronatijd als nooit tevoren.
Het voelt meer dan ooit als een keuze. Laat ik mij meevoeren in de tendens van de samenleving om overal wat van te vinden en draag ik bewust of onbewust mee aan de tegenstellingen? Of kies ik voor de andere kant, een kant waar we juist zoeken naar datgene wat ons verbindt?

We sluiten af met wat voor ons de aanleiding voor dit stukje was, een citaat uit het boek ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’: een boek dat momenteel voorkomt in vele boeken top 10’s. Wij werden geraakt door één van de uitspraken van de mol en de jongen:

‘Wat zou succes zijn?’ vroeg de jongen? ‘Liefhebben’, zei de mol. 

Een mooie opdracht voor een ieder van ons.

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
Rector