NieuwsWat zijn de effecten van de NPO gelden op onze leerlingen?

Wat zijn de effecten van de NPO gelden op onze leerlingen?

Misschien heb je in het nieuws al wel eens gelezen over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het ministerie van onderwijs heeft veel geld uitgetrokken voor het onderwijs om leervertragingen en andere problemen bij jongeren aan te pakken die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan. Op welke manier hebben wij het geld van het NPO op het Corlaer College ingezet? En wat zijn de tussentijdse resultaten (voor zover nu al bekend)?

Op het Corlaer College hebben we ingezet op vier gebieden:

  1. Herstel van vakinhoudelijke vertragingen o.a. bijlessen, lessen gericht op studievaardigheden, huiswerkbegeleiding.
  2. Kansengelijkheid o.a. inzet op leesplezier en leesvaardigheid.
  3. Sociaal emotionele ontwikkeling o.a. extra inzet mentoraat,  interventies gericht op het welbevinden van leerlingen, sportieve activiteiten en cultuureducatie.
  4. Duurzame onderwijsontwikkeling o.a. professionalisering onderwijspersoneel en onderwijs ondersteunend personeel en verdere ontwikkeling leesonderwijs.

Tussentijdse resultaten

  • Bij enkele klassen in het vmbo en havo/atheneum is er gekozen voor een extra klas of cluster (klassenverkleining). Dit heeft gezorgd voor meer en intensievere begeleiding van leerlingen, zowel op vakniveau als op persoonlijke begeleiding (mentor). Hierdoor zijn sommige achterstanden al weggewerkt in de les.
  • Ongeveer vijfhonderd leerlingen krijgen bijles en/of huiswerkbegeleiding. Hierdoor wordt extra vakinhoudelijke ondersteuning geboden, maar dit heeft ook effect op het vergroten van het zelfvertrouwen van leerlingen.
  • Sterke start van het schooljaar door in te zetten op relatie en verbinding met de leerlingen en school, maar ook met de leerlingen onderling. Er zijn in dit kader vele uitjes en kampen georganiseerd. Door te investeren in de relatie heb je een goede basis voor het leren.
  • Door extra inzet van onderwijsassistenten en conciërges zijn er meer handen op de werkvloer en is er toezicht en bijsturing in de ‘vrije ruimtes’ zoals gangen, aula en het schoolplein. Ingewikkeld gedrag kan hierdoor sneller worden bijgestuurd.
  • Alle medewerkers van het vmbo en enkelen van havo en atheneum hebben dit jaar extra scholing gekregen op het gebied van groepsdynamisch werken (GWD). Daardoor krijgen medewerkers beter beeld van alle groepsdynamische processen in de klas en weten ze nóg beter wat onze leerlingen nodig hebben. Ook heeft dit geleid tot intensieve begeleidingstrajecten op groepen met een ingewikkelde groepsdynamiek.
  • We hebben ervoor gezorgd dat de NPO plannen voor een deel samenkomen in het nieuwe schoolplan en daarmee bijdragen aan duurzame onderwijsontwikkeling.

In gesprek met de gemeente

De afgelopen maanden valt vooral op dat we een toename zien van hulpvragen op sociaal-emotioneel gebied. Zowel bij havo en atheneum als bij vmbo doen leerlingen een groter beroep op ondersteuning en psychische begeleiding van mentoren, het ondersteuningsteam, schoolmaatschappelijk werk, etc. Ook zien we landelijk dat het ziekteverzuim en ongeoorloofd verzuim flink is toegenomen. We worden door onderzoeken en door externe experts bevestigd in ons vermoeden dat dit te maken heeft met de effecten van de coronapandemie.

Op het Corlaer College werken we hard aan het verstevigen van de zorgstructuur waarin we investeren in een krachtige basis, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied. Daarnaast zijn we met de gemeente in gesprek over de gemeentelijke NPO gelden en op welke manier we daar invulling aan willen geven. We zien daarin een grote bereidheid bij verschillende instanties om binnen de gemeente samen te werken.

Uitdagingen

Niet alles wat we bedenken lukt direct in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is dat als de vraag naar bijles voor een bepaald vak ineens toeneemt, we soms niet direct aan deze vraag kunnen voldoen. Er volgt dan een puzzel van o.a. de beschikbaarheid van docenten en roosters van leerlingen.

Mocht u een vraag en/of opmerking hebben over bovenstaand artikel, laat het dan gerust weten!

Joanneke Niels, projectleider NPO: j.niels@corlaercollege.nl