NieuwsWat is Magister?

Wat is Magister?

Magister is een administratie- en communicatiesysteem voor scholen. Met dit systeem kunnen we volgen hoe het gaat met iedere leerling op school. U kunt via Magister de gegevens van uw kind (of kinderen) inzien. Het gaat om verschillende zaken die hieronder beschreven staan.

U kunt Magister bereiken via: corlaer.magister.net. Ook kunt u de Magister app voor leerlingen en ouders downloaden. 

Ouders en leerlingen krijgen beiden een eigen inlogaccount. U krijgt toegang door met de juiste inloggegevens in te loggen. Leerlingen die (bijna) 18 zijn moeten in Magister aangeven of hun ouders/verzorgers hun gegevens in mogen zien. Aan het begin van het eerste jaar dat uw kind het Corlaer College bezoekt, ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen. Bent u uw wachtwoord vergeten? Vul dan uw gebruikersnaam in en klik op “Wachtwoord vergeten”, u ontvangt per e-mail een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Wij raden u aan regelmatig in Magister te kijken en tevens te controleren of u over de laatste versie van de App beschikt.

Wat kunt u allemaal vinden in Magister?

Agenda:

Dit is het rooster van de leerling. Dit rooster is niet altijd actueel, omdat wij met een ander roosterprogramma werken, Untis. Untis is leidend en te bereiken via de website.

Berichten:

Dit spreekt voor zich. School gebruikt dit kanaal niet vaak om te communiceren.

Afwezigheid:

U kunt hier zien wat het verzuim van uw zoon/dochter tot nu toe is. Ook kunt u uw zoon/dochter zelf ziek melden door op ‘+ melden’ te klikken (rechts bovenaan de pagina). Zie voor verdere instructie en afspraken met betrekking tot ziek melden het bericht hieronder.

Cijfers:

Hier kunt u de tot nu toe behaalde cijfers vinden.

Examen:

Hier vindt u examen gerelateerde gegevens wanneer dit van toepassing is.

ELO:

Deze afkorting staat voor Elektronische Leer Omgeving. Hier vindt u studiewijzers en eventuele opdrachten van uw zoon/dochter. Eén van de studiewijzers heet ‘Info Ouders’. Hier zullen o.a. de verslagen van de DMR (Deel Medezeggenschapsraad), schoolregels te vinden zijn. Gedurende het jaar zullen de bevorderingsnormen toegevoegd worden aan deze studiewijzer.

Leermiddelen:

Hier staan alle digitale boeken.

Ouderavonden:

Deze knop vindt u alleen in Magister wanneer het relevant is en u zich kunt inschrijven voor een ouderavond.