NieuwsVier leerlingen doen mee met het Jeugddebat Gelderland

Vier leerlingen doen mee met het Jeugddebat Gelderland

Vrijdag 22 november deden Anwar, Nora, Aron en Lana, vier leerlingen van het Corlaer College, mee aan het Provinciale Jeugddebat Gelderland van de NJR (Nationale Jeugdraad). Lana schrijft hieronder over deze dag.

Op vrijdag 22 november vond het Provinciale Jeugddebat plaats in het provinciehuis van Gelderland. ‘s Ochtends werden alle jongeren verdeeld over vier fracties met elk een eigen thema. De rest van de ochtend en begin van de middag werd besteed aan het bedenken van een goed voorstel. Dit gebeurde door middel van brainstormen en problemen en oorzaken vast te stellen. Het was erg leuk en leerzaam om met andere jongeren te overleggen en discussiëren om zo samen tot een concreet voorstel te komen.

Om 13.30 uur begon het echte debat waarin we onze voorstellen mochten presenteren tegenover de staatsleden. Daarop reageerden de staatsleden met vragen die wij als fractie dan weer moesten beantwoorden en beargumenteren. Onze fractie was gekomen met het idee voor een provinciale klimaatprojectdag waar de Statenleden erg enthousiast over waren!

Na afloop van het debat gingen de Statenleden en de voorzitter met elkaar in overleg om te beslissen welke jongeren geselecteerd werden voor het Nationaal Jeugddebat. Na in spanning te hebben gewacht op de uitslag bleek dat de helft van de Corlaer-deelnemers door was naar het Nationaal Jeugddebat! Dit houdt in dat ze naar de Tweede Kamer gaan om daar samen met jongeren uit het hele land verder te debatteren. Kortom het was echt een geslaagde dag!

Op de foto staan de geselecteerden voor het Nationale Jeugddebat, met Corlaer College-leerlingen Lana Kilian en Nora Doornhof (derde en vierde van rechts, bovenste rij).