NieuwsVergeving: De liefde overwint!

Vergeving: De liefde overwint!

Pasen is achter de rug en de volgelingen van Jezus hebben een barre tijd doorstaan. In het paasverhaal zie je dat de volgelingen van Jezus allemaal een verschillend karakter hebben. Judas kan gezien worden als de lafaard, omdat hij zijn meester verraadde. Petrus heeft juist een heel ander karakter. Toen Jezus gevangen genomen werd, stapte hij naar voren om Jezus te beschermen en toen het er op aankwam, zei hij drie keer dat hij Jezus niet kende. Petrus was moedig toen hij naar voren stapte, maar was daarna angstig voor wat er ging gebeuren. Zo heeft iedere volgeling een eigen karakter met sterke en zwakke kanten. Jezus houdt van alle mensen, dat is het mooie dat zichtbaar wordt in het leven van Jezus. Het is namelijk duidelijk dat ieder mens goede en minder goede eigenschappen heeft. Als je dus oprecht van iemand houdt, is dat met zijn goede en minder goede kanten.

In het paasverhaal wordt duidelijk dat de enige zekerheid die er is, is een rotsvast vertrouwen in de liefde van God. Dat is het fundament van christenen en natuurlijk; Heb je naasten lief als jezelf. Om de ander zo lief te hebben, is het nodig om een ander te kunnen vergeven. Als we ervan uitgaan dat iedereen weleens een fout maakt, dan kun je het beste hiermee omgaan door een ander te vergeven. Om de ander zuiver lief te hebben, is het vooral belangrijk het goede in de ander te zien. Het andere deel van een karakter oftewel de minder goede eigenschappen, daar hebben we vergeving voor nodig. Dat laat Jezus na de opstanding zien als Hij Zijn volgelingen weer ontmoet. Er is naar Petrus toe alleen maar liefde. Hoe krachtig is dit en welk voorbeeld kunnen wij hieraan nemen? Voor mij betekent dat in ieder geval; de ander hoog achten zonder voorwaarden en vertrouwen hebben in de goede afloop van het leven.

Afrondend het volgende. We zitten vanaf vandaag in de examentijd voor onze leerlingen. Vandaag beginnen de examens in het vmbo! Langs deze weg wens ik namens de hele school de examenkandidaten vertrouwen toe om de examens goed te maken. We starten met de praktijkexamens in de afdelingen vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-tl. Voor alle jongeren in de examenklassen is dit de laatste etappe om de volgende stap te zetten, de stap naar onder andere een mooie vervolgopleiding. Deze tijd vraagt dan ook om focus. Hoe mooi is het dan wanneer je als leerling weet dat je thuis onvoorwaardelijk wordt gesteund met in het vooruitzicht een nieuwe stap in het leven. De liefde overwint!

Ronald Schaefer
Conrector vmbo