Nieuws

In gesprek met je zoon of dochter

04-12-2021 1 min
NieuwsIn gesprek met je zoon of dochter

Veel afval in de school

Op dit moment is het vaak erg rommelig in de school. Er zijn leerlingen die hun afval gewoon van zich afgooien. Ze nemen niet de moeite om naar de prullenbak te lopen. In toiletten wordt regelmatig naast de pot geplast. De conciërges en de schoonmaak doen hun best om zoveel mogelijk op te ruimen. De conciërges stimuleren de leerlingen om hun afval in de prullenbak te gooien door in pauzes met prullenbakken rond te gaan. Maar zoals iedereen begrijpt kunnen gemiddeld drie á vier conciërges per gebouw niet met een prullenbak achter elk kind aanlopen.

Verzoek aan de ouders

We willen u vragen ons hierbij te helpen. Wilt u thuis het gesprek met uw zoon of dochter aangaan over dit onderwerp? We weten zeker dat veel kinderen vanuit huis keurig geleerd hebben om het afval in de prullenbak te gooien en op een normale manier met de openbare ruimtes, zoals toiletten, om te gaan. Op school hebben we hier aandacht voor, maar we zouden het fijn vinden als u hier thuis ook het gesprek over voert, zodat dit kan bijdragen aan een prettigere schoolomgeving.