NieuwsVakantie… Een tijd van lezen

Vakantie… Een tijd van lezen

We gaan richting de grote vakantie en dat betekent voor veel leerlingen dat ze (figuurlijk) een grens over gaan; de grens tussen ‘leren’ en ‘niet-leren’. Op school wordt geleerd, op vakantie wordt geluierd.

Ouders en docenten weten wel beter: in vakanties wordt er juist heel veel geleerd op het vlak van vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Ik denk hierbij aan taal. Door reizen in het buitenland of door contact met buitenlanders komen leerlingen in contact met andere talen. Ze oefenen spelenderwijs als ze boodschappen doen of op de Franse camping bij de tafeltennistafel in gesprek raken met een vriendje. Ik citeer Paolo Freire, een bekend pedagoog, met; onderwijs werkt pas als de leerling inziet wat hij eraan heeft. 

Vakantie is ook een tijd van lezen. Soms wordt gezegd dat leerlingen niet meer aan het lezen te krijgen zijn. Lezen levert echter zo veel rijkdom op dat het goed is om een brug te slaan. Schrijver Alex Boogers, zelf afkomstig uit een milieu waar niet gelezen werd, zegt hierover: “Er zijn nog steeds jonge mensen die andere werelden willen exploreren, die zichzelf willen kunnen herkennen in een boek. Zolang elk jong mens maar weet dat er een boek op hem of haar ligt te wachten.”

Hierbij doe ik een oproep aan alle docenten en ouders. Geef jongeren een persoonlijk advies. Wees een vonk. ‘Dit boek is voor jou.’ Een persoonlijke leestip maakt dat een leerling (opnieuw) kennismaakt met de genoegens van het lezen. 

Christel Wets, conrector a.i.