Nieuws

Update van medezeggenschapsraad

19-12-2022
NieuwsUpdate van medezeggenschapsraad

Update van de DMR

De medezeggenschapsraad heeft sinds de start van het schooljaar drie vergaderingen gehad. Ze hebben vergaderd over verschillende onderwerpen. In dit bericht een update.

Tijdens de eerste vergadering op dinsdag 27 september zijn de nieuwe collega’s, ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad welkom geheten. De directie heeft toelichting gegeven op (het door de overheid verplichte) draaiboek met scenario’s voor corona en op de ambities in het nieuwe schoolplan. Tenslotte heeft de medezeggenschapsraad aan de directie vragen gesteld over de invoering van Somtoday en de handhaving van het rookvrije schoolbeleid.

Woensdag 12 oktober was er een extra vergadering ingelast om te praten over de bevorderingsnormen en – na het doorvoeren van een paar inhoudelijke wijzigingen – mee in te stemmen.

Op woensdag 14 december heeft de medezeggenschapsraad gepraat over de meerjarenbegroting en de adviezen van de medezeggenschapsraad daarin. Ook de volgende punten stonden op de agenda (agendapunten ter informatie):

  • Geëvalueerde en geupdate integraal schoolveiligheidsplan
  • Arbo jaarverslag 2021-2022
  • Tussentijdse evaluatie rond budget Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
  • Analyse examenresultaten 2021-2022: Schoolexamen (SE)/Centraal Examen (CE) per afdeling

Instemming

De DMR heeft in het schooljaar 2022/2023 ingestemd met:

  • (Wijzigingen in) het examenreglement 2022/2023
  • De bevorderingsnormen 2022/2023

Vacatures

  • GMR – Corlaer College – ouder

De notulen van de DMR kunt u vinden in de berichtenbox van Somtoday. Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: dmr@corlaercollege.nl

Namens de medezeggenschapsraad alvast fijne feestdagen en een goed 2023 gewenst!

De heer G. Hahn en de heer K. Hoekstra