Nieuws

Update over NPO-bijlessen

21-11-2022
NieuwsUpdate over NPO-bijlessen

Update over NPO-bijlessen

In de afgelopen periode hebben 470 leerlingen van het vmbo, havo en atheneum NPO-bijlessen ontvangen. We zijn er heel blij mee en trots op dat er de afgelopen maanden zoveel collega’s, stagiaires, studenten, oud collega’s en bovenbouwleerlingen van havo/atheneum bereid zijn geweest om onze leerlingen bijles te geven en ze daarmee te ondersteunen!

Het einde van het jaar 2022 is in zicht en hiermee is ook het einde van de eerste ronde bijlessen. Momenteel vinden evaluaties plaats en wordt er tijdens leerlingbesprekingen bepaald welke leerlingen gebaat zijn bij een nieuwe bijles. Voorwaarde hiervoor is dat de leerling dit zelf ook graag wil. Mocht u daar als ouder vragen over hebben, dan kunt u terecht bij de mentor van uw kind.

De tweede ronde NPO-bijlessen wordt in de weken na de kerstvakantie opgestart.

N.B. In week 51 (van 19 december tot 23 december) zijn er in principe geen bijlessen i.v.m. kerstvieringen en andere activiteiten.

Louise Damstra (vmbo) en Gloria Bölling (havo/atheneum)
Coördinatoren NPO-bijlessen