NieuwsUpdate Nationaal programma onderwijs (NPO) op het Corlaer College
Update

Nationaal programma onderwijs (NPO) op het Corlaer College

In dit artikel geven we een update over de aanpak van de besteding van de NPO-gelden op het Corlaer College. Daarnaast nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan de NPO ouderavond 28 oktober a.s.

Samen in een boom

We mogen best zeggen dat we een hele goede start van het nieuwe schooljaar achter de rug hebben! Doordat we al ver voor de zomervakantie hebben besloten (mede op basis van de input van leerlingen) om ook flink te investeren in de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, zijn we in staat geweest om diverse activiteiten te organiseren. Zo hebben we in de eerste weken sport- en spelactiviteiten met de klassen ondernomen, zijn er frietjes en ijsjes gegeten en zijn de onderbouwklassen een dag op kamp geweest. Daarnaast staat het traditionele brugklaskamp nog in het najaar gepland. De leerlingen van de bovenbouw gaan ook nog een dagje weg of op kamp. 

Ook voor docenten is het heel fijn geweest om weer buiten de klassituatie met leerlingen om te gaan en zoals een docent treffend zei: “Je start je eerste les wiskunde toch veel gezelliger als je een dag daarvoor met diezelfde klas samen in een boom hebt gehangen.”

Extra ondersteuning en uitdagingen

De extra ondersteuning in de vorm van huiswerkbegeleiding/extra RT/bijlessen/expertlessen is momenteel in volle gang. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zijn geïnformeerd. Velen zijn gestart en in een enkel geval ook alweer gestopt als blijkt dat een leerling niet zit te wachten op extra hulp. Het is in zo’n situatie goed om het gesprek te blijven voeren in de driehoek leerling-ouder-school(mentor) over de eventuele consequenties van zo’n besluit.

We lopen in de uitvoering van de ondersteuning soms tegen uitdagingen aan, bijvoorbeeld als een leerling voor verschillende ondersteuningsactiviteiten is aangemeld en dit niet allemaal in te plannen valt. Ook komt het voor dat de bijlesdocent niet beschikbaar is op het moment dat de leerling kan. In een enkel geval plannen we de bijles dan in tijdens een ander vak (waar de leerling bijvoorbeeld erg goed in is). 

Zoals de meeste scholen kampen ook wij met een krapte op de arbeidsmarkt vandaar dat we naast de inzet van onze eigen docenten ook zoeken naar alternatieven: oud-leerlingen, leerlingen uit de H/A-bovenbouw, docenten die met pensioen zijn of docenten via huiswerkinstituut Juffrouwjulia. Zorgen voor geschikte en beschikbare docenten is een doorlopend proces, maar we hopen dat de leerlingen daar niets van merken.

Verbinding schoolplan en duurzame onderwijsontwikkeling

Op 5 oktober hebben we met de NPO-ontwikkelgroep en het MT van het Corlaer College een werksessie gehad. Hierin hebben we met elkaar bepaald op welke manier we een deel van het NPO-geld kunnen inzetten voor duurzame onderwijsontwikkeling. Op die manier bevorderen we de kwaliteit van ons onderwijs ook nadat de subsidie komt te vervallen. De opbrengst van deze sessie is uitgewerkt in scenario’s die we komende weken in de verschillende teams en met de DMR zullen bespreken en verder uitwerken. In januari ligt er een nieuw schoolplan voor 2022-2027.

Ouderavond NPO op 28 oktober

Een artikel als dit bevat slechts de hoofdlijnen van wat we doen. Hierdoor gaan we bijvoorbeeld niet in op de verschillen tussen de afdelingen. Zo zijn de leerlingen en dus de ondersteuningsbehoeftes verschillend, maar ook is de bekostiging vanuit het ministerie van Onderwijs voor de afdelingen verschillend.

Mocht je als ouder/verzorger hierover nader geïnformeerd willen worden én graag willen meedenken over de besteding van de middelen voor de komende 1,5 jaar, dan nodigen we u graag uit voor de ouderavond op 28 oktober 2021. De avond start om 19.00 uur en eindigt rond 20.30 uur.

Voor de organisatie van deze avond verzoeken we u om u vóór 25 oktober a.s. aan te melden middels dit formulier

Zie ook onze website voor meer info over NPO op het Corlaer College;
www.corlaercollege.nl/nieuws/het-nationaal-programma-onderwijs-npo-op-het-corlaer-college/