NieuwsUitslag van de tevredenheidsenquête bekend

Uitslag van de tevredenheidsenquête bekend

Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school belangrijk om te weten wat onze leerlingen en hun ouders van de school vinden. Daarom is afgelopen periode de tevredenheidsenquête afgenomen.

Leerlingen en ouders tevreden over de school

De tevredenheidsenquête is ingevuld door alle leerlingen uit leerjaar 2 en 3 en alle leerlingen uit leerjaar 4 van havo en atheneum. Alle ouders hebben per mail een uitnodiging ontvangen. Ongeveer 30% van de ouders hebben de enquête ingevuld. Hierdoor hebben we waardevolle feedback gekregen over onze school. We gebruiken deze gegevens – indien nodig – om ons beleid en werkwijze aan te passen. We willen de ouders en leerlingen bedanken voor het invullen van de enquête.

Leerlingen en ouders zijn over het algemeen tevreden over de school. We zijn dan ook blij met het resultaat. Corona heeft dit jaar duidelijk invloed gehad op de uitslag. Samen met andere input nemen we dit mee om ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.

Uitslag tevredenheidsenquête

De enquête is ingevuld met een vijfpuntsschaal. Deze is omgerekend naar een tienpuntsschaal met de volgende formule (X-1)*2,25+1. Bij de vragen over pesten, kan de uitslag vreemd overkomen. Een hoge score is positief en betekent dat er niet gepest wordt.

De uitslagen van de tevredenheidsenquête van onze en anderen middelbare scholen worden ook gepubliceerd op: https://scholenopdekaart.nl/.

Tevredenheid leerlingen havo en atheneum

Tevredenheid leerlingen vmbo