Nieuws

Training Beter Omgaan met Faalangst

04-12-2021 1 min
NieuwsTraining Beter Omgaan met Faalangst

Beter Omgaan met Faalangst

Klamme handen, een versnelde hartslag of opeens een black-out bij een toets of presentatie? Voor veel leerlingen een herkenbare gebeurtenis. Het is een heel natuurlijk proces wat er gebeurt, maar voor sommige leerlingen kan het betekenen dat het hen in de weg zit en weten dan niet zo goed wat zij hiermee aan moeten. We spreken dan van faalangst.

BOF-training

Voor deze leerlingen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de BOF-training oftewel Beter Omgaan met Faalangst. Tijdens deze training begeleiden we leerlingen om beter met hun faalangst om te gaan. De training bestaat uit een aantal bijeenkomsten op donderdagmiddag het 5e en 6e lesuur.

De mentor is de persoon die de leerling opgeeft voor de BOF-training. Vervolgens zal er een intake plaatsvinden om te kijken of de leerling baat kan hebben bij deze training. Als je als ouder denkt dat dit goed is voor je zoon of dochter, laat het de mentor weten. Aan de training zijn geen kosten verbonden.