NieuwsTevredenheidsenquête

Tevredenheidsenquête

Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school belangrijk om te weten wat u van de school vindt. Daarom nemen we binnenkort een tevredenheidsenquête af bij alle ouders en bij alle leerlingen uit leerjaar 2 en 3 en leerjaar 4 van havo en atheneum. We vragen u dan ook vriendelijk de online vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Uw gegevens worden anoniem verwerkt. De vragenlijst kan tot en met maandag 1 maart worden ingevuld.

De uitkomsten van de tevredenheidsenquête wordt gepubliceerd op scholenopdekaart.nl. Op deze website is informatie over alle scholen in Nederland te vinden. Zo geven we openheid aan huidige en toekomstige ouders en leerlingen.

Heeft u vragen over de tevredenheidsenquête, dan kun u contact opnemen met Iris Wijngaarden (iwijngaarden@corlaercollege.nl).

Hartelijke groet,

Iris Wijngaarden