Nieuws

Tevredenheidsenquête onder ouders en leerlingen

15-01-2024
NieuwsTevredenheidsenquête onder ouders en leerlingen

Tevredenheidsenquête onder ouders en leerlingen

Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school belangrijk om te weten wat u van de school vindt. Daarom nemen we binnenkort een tevredenheidsenquête af bij alle ouders en bij alle leerlingen uit leerjaar 2 en 3, en leerjaar 4 van havo en atheneum. 

Eind januari ontvangen alle ouders per mail een uitnodiging voor een tevredenheidsenquête. We vragen u vriendelijk de online vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

De tevredenheidsenquête wordt ook afgenomen onder leerlingen uit leerjaar 2 en 3, en leerjaar 4 van havo en atheneum. De eerste klassen en de examenklassen ontzien wij, want zij hebben in deze periode meer toetsingsmomenten.

De tevredenheidsenquête wordt afgenomen in het kader van het project Vensters Voortgezet Onderwijs. Binnen dit project worden de prestaties van alle scholen in kaart gebracht. Voor ons als school is het belangrijk om te weten hoe ouders en leerlingen over onze school denken, want op die manier krijgen we een indruk van de kwaliteit in de school. Zo nodig kunnen we ons beleid aan de hand van de uitslag van het onderzoek aanpassen.

De uitkomsten van de tevredenheidsenquête wordt gepubliceerd op scholenopdekaart.nl. Op deze website is informatie over alle scholen in Nederland te vinden. Zo geven we openheid aan huidige en toekomstige ouders en leerlingen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.