Nieuws

Samenwerking in de wijk

07-11-2022
NieuwsSamenwerking in de wijk

Samenwerking in de wijk

Als school hebben we met de gemeente, Boni (supermarkt vlakbij school), jongerenwerk, handhaving en politie opnieuw gesproken over onrust in de wijk. Rondhangende jongeren veroorzaken overlast bij de wijkbewoners. Dit is op meerdere plekken in Nijkerk merkbaar, ook rondom de school. Dit leidt er momenteel zelfs toe dat sommige omwonenden van de Boni tijdens schoolpauzes liever geen boodschappen doen in verband met intimidatie en te grote groepen leerlingen (waarvan een deel ook leerlingen van andere scholen). Dit vinden we als school onacceptabel en om die reden hebben we afgesproken om intensiever samen te werken met onze zorgpartners en de Boni. 

Mocht er sprake zijn van overlast, dan neemt Boni contact met ons op en treden we gezamenlijk op. We benadrukken hierbij dat iedere jongere vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als daarom wordt gevraagd. Bij ernstige zaken zal de politie de camerabeelden van de Boni opvragen en bekijken (de Boni heeft voor de zomer nieuwe camera’s opgehangen).

Jongerenwerk en ook Handhaving zal in de avonden wat vaker in de wijk zichtbaar zijn en contact leggen met deze jongeren. Als ouder of verzorger kunt u ons daarbij helpen. Wij vragen u de inhoud van dit bericht met uw zoon/dochter te bespreken.