NieuwsSamen ervaringen opdoen tijdens reisweek en kamp

Samen ervaringen opdoen tijdens reisweek en kamp

Als dit nieuwsbericht verschijnt, begint de herfstvakantie en zijn alle leerlingen die op reisweek of kamp waren, weer thuis. Zelf ben ik de afgelopen periode met elk brugklaskamp, van vmbo basis/kader, havo/atheneum en vmbo TL/havo, een dag mee geweest. Voor mij een leuke manier om onze nieuwe leerlingen een beetje beter te leren kennen. 

Op een prachtige locatie, die wij steeds geheel voor onszelf hadden, hebben onze leerlingen met de begeleiding een paar mooie dagen beleefd. Het brugklaskamp is er natuurlijk voor de gezelligheid, maar is ook onderdeel van de groepsvorming. Om tot een groep te komen waarin een goede sfeer heerst, die prettig met elkaar samenwerkt en waarin iedereen lekker kan werken is de eerste periode van het schooljaar heel belangrijk. In deze periode hebben we daarom veel aandacht voor de verschillende fases en aspecten van groepsvorming. In het begin ligt de nadruk op elkaar leren kennen en samen ervaringen opdoen. Vertrouwen en emotionele veiligheid zijn hierbij belangrijk. Leerlingen komen daarna wat meer uit hun schulp en gaan op zoek naar hun eigen positie in de groep. Dit kan soms zorgen voor wat spanning en conflicten. Dat hoort er bij en onze mentoren, docenten en andere collega’s helpen de leerlingen dit op een goede manier op te lossen. In deze periode is er ook veel aandacht voor de gemeenschappelijke normen en regels. De brugklassen gaan op kamp als ze elkaar al een beetje hebben leren kennen, waardoor het een beetje minder spannend is. Zoveel mogelijk gaan de eigen mentoren mee en andere medewerkers die de leerlingen regelmatig zien op school. Zij kennen de leerlingen en houden goed in de gaten of iedereen het wel naar zijn zin heeft. 

We hopen dat alle brugklassers een super leuk kamp hebben gehad en dat alle klassen na de herfstvakantie weer lekker van start kunnen. Dat laatste geldt uiteraard niet alleen voor de brugklassen, maar voor al onze klassen. Natuurlijk weten we ook dat er altijd leerlingen zijn die zich toch niet zo prettig voelen in de groep. Meestal zien onze mentoren en docenten dat wel, maar er zijn ook leerlingen die dit goed weten te verbergen. Goed contact tussen ouders en mentoren is daarom belangrijk. Mocht u zich zorgen maken of spelen er zaken waarvan school op de hoogte moet zijn, bespreek het dan met de mentor van uw kind.

Ik wil u allen een heerlijke herfstvakantie toewensen. De prachtige herfstkleuren zijn al weer te zien en op het moment dat ik dit schrijf wordt er een zonnetje verwacht komende week. Het lijkt dus een mooie week te worden. Geniet ervan!

Lonneke Hosmar, rector