NieuwsResultaten Muiswerk leerjaar 1 en 2 havo/atheneum

Resultaten Muiswerk leerjaar 1 en 2 havo/atheneum

Deze week krijgt uw zoon of dochter de resultaten van Muiswerk voor taal en rekenen mee naar huis, zodat u dit thuis kunt inzien. Dit zijn de resultaten van de volgsysteemtoetsen die wij op het Corlaer gebruiken om uw kind te volgen en om te kunnen gebruiken bij de begeleiding van uw kind. Deze toetsen in leerjaar 1 en 2 hebben in mei plaatsgevonden. Hoe u de resultaten kunt lezen, wordt hieronder uitgelegd:

Per onderdeel wordt een score gegeven en benoemd of het niveau is gehaald. Daarachter wordt de grens aangegeven (onder de 65 procent is het onderdeel niet gehaald en wordt het onderdeel vetgedrukt). Ook voor de totaalscore voor taal en rekenen wordt de score weergegeven. Op de achterkant wordt tekstueel nog een toelichting gegeven op de scores.

Angela Walet
Muiswerkcoördinator