NieuwsRecreëren en regenereren

Recreëren en regenereren

Met de vakantie in zicht is de laatste week ingegaan. Straks heerlijk voor langere tijd de gedachten op iets anders richten. Recreëren zorgt voor regenereren. Afgelopen jaar zijn vele zaken gebeurd. Het hele jaar door is hard gewerkt door collega’s en leerlingen, ondersteund door alle mensen die om hen heen staan. Bedankt hiervoor!

Voor sommigen is de laatste week nog spannend, maar de meesten kunnen de vakantie al bijna aanraken. Iedere leerling is het afgelopen jaar gegroeid. Zichtbaar zijn de cijfers en in mindere mate de kwaliteiten, echter groei is duidelijk zichtbaar bij alle leerlingen. Vanuit de school dragen we hier graag aan bij door de leerling te coachen en te doceren.

Een ander woord voor doen is creëren en een ander woord voor doelgericht creëren is genereren. Er wordt veel gevraagd van een ieder om het maximale uit jezelf te halen. Dat gebeurt in basis vanuit de overtuiging dat talent iets is dat gegeven is en dat ontwikkeling tot stand komt door te genereren. Voor alles is een tijd. Na een jaar van hard werken, creëren en genereren is de tijd aangebroken voor recreëren en regenereren. Opladen, heerlijk niets doen, terugkijkend op de persoonlijke successen van een ieder, mooie examenresultaten en nog veel meer. Het is tijd om te genieten en te laten. Namens alle medewerkers van de school wens ik u allen een fijne en gezegende vakantie.

Ronald Schaefer