NieuwsProblemen bij het geven van toestemming voor schoolfotograaf

Problemen bij het geven van toestemming voor schoolfotograaf

In de afgelopen weken heeft u (als het goed is) meerdere oproepen ontvangen om wel of geen toestemming te geven voor het verwerken en verstrekken van bepaalde (leerling)gegevens en het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon of dochter. Het programma dat wij hiervoor gebruiken, WIS-communicator, loopt steeds vast. De helpdesk weet niet hoe dit komt en legt onze vragen neer bij een ontwikkelteam, maar zij hebben op korte termijn geen oplossing. Natuurlijk zijn wij in gesprek met WIS-communicator hoe dit kan gebeuren en hoe we met elkaar verder kunnen in de toekomst, maar voor de korte termijn is er geen oplossing.

Gevolg: sommige ouders en leerlingen van 16 jaar en ouder hebben drie keer een e-mail van ons gekregen en sommige ouders geen enkele keer. Hierdoor hebben sommige ouders de toestemmingsvragen niet kunnen invullen en kon er bijvoorbeeld geen toestemming gegeven worden om op de klassenfoto te gaan of om de adresgegevens te delen met de schoolfotograaf.

Bij ‘nee’ invullen op onze vragen of bij niet gereageerd hebben op onze vragen (want dan is er geen toestemming gegeven), hebben wij leerlingen moeten weigeren om op de klassenfoto te gaan, aangezien we ons wel moeten houden aan de AVG oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit heeft soms geleid tot onbegrip bij ouders of verdrietige leerlingen. Wij vinden dit heel erg vervelend, maar zoals u hierboven heeft kunnen lezen, ligt dit buiten onze macht en kunnen wij hier niets meer aan doen. (Volgend jaar zullen we het maken van de foto naar achteren verplaatsen in het jaar, zodat u langer de tijd heeft de toestemmingsvragen in te kunnen vullen.)

Hoe kunnen we nu verder?

  • Heeft u de toestemmingsvragen ingevuld, dan hoeft u niets meer te doen.
  • Heeft u nog niet gereageerd op onze vraag, wilt u dat dan z.s.m. alsnog doen.
  • Heeft u geen e-mail ontvangen, wilt u dan een mail sturen aan avg@corlaercollege.nl
Daarnaast willen we u er op wijzen dat u de gegeven toestemming altijd kunt wijzigen. Misschien kan dit handig zijn in de volgende situatie: Een aantal ouders heeft geen toestemming gegeven om hun adresgegevens te delen met de fotograaf, maar wel toestemming gegeven om op de klassenfoto te gaan. Wij hopen dat u begrijpt dat u/uw kind de foto’s niet zult ontvangen als wij geen adresgegevens mogen delen.