NieuwsPredicaat Excellente school voor vmbo!

Predicaat Excellente school voor vmbo!

Op maandag 22 januari ontving het Corlaer College het predicaat excellente school voor de vmbo-afdeling. De jury concludeert dat de school uitblinkt in het creëren van kansen voor leerlingen op ieder niveau in het vmbo. Het predicaat is voor de school geen doel op zichzelf, maar wordt gezien als een beloning voor het harde werken van de medewerkers en leerlingen.

In juni werd op de vmbo-afdeling van het Corlaer College onderzoek gedaan door de inspectie van onderwijs. Scholen die Goed worden bevonden volgens het onderzoekskader van de inspectie, worden vervolgens bezocht door een onafhankelijke jury. Het thema ‘kansrijk vmbo’ stond centraal tijdens het bezoek van de jury. Er is gesproken met de schoolleiding, docenten en leerlingen, er zijn lessen geobserveerd en de resultaten van de school zijn onder de loep genomen.

Bij de uitreiking ontving de vmbo-afdeling van het Corlaer College een rapport, waarin de toekenning onderbouwd wordt. Zo’n rapport helpt de school ook om richting te geven aan het onderwijs voor de toekomst. Volgens de jury is duidelijk gebleken dat de organisatie van het onderwijs op het Corlaer College goed is doordacht en er op gericht is om een prettige en veilige omgeving te zijn waarin de leerling zich persoonlijk kan ontwikkelen. Enkele voorbeelden van mogelijkheden voor leerlingen die worden aangehaald in het rapport zijn:

  • Het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma, waarbij iedere leerling gecoacht wordt bij het maken van keuzes voor zijn of haar eigen toekomst;
  • Positive behaviour support dat bijdraagt aan een positief leer- en leefklimaat;
  • Het Back-uplokaal, waar leerlingen die om wat voor reden dan ook even wat extra aandacht nodig hebben, worden opgevangen en begeleid om zo snel mogelijk weer gewoon mee te kunnen draaien;
  • De mogelijkheden voor leerlingen om vervroegd eindexamen te doen voor enkele vakken;
  • De training die bijna alle docenten hebben gevolgd over didactisch coachen. De voornaamste taak van de coach is om goede vragen te stellen waarmee de leerling verder kan.

De uitgebreide feedback is voor de school heel waardevol en ook een belangrijke reden om deel te nemen aan het excellentietraject. ‘Uiteraard zijn we trots op de erkenning voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs op onze school. We realiseren ons ook dat er altijd ruimte is voor verbetering en verdere ontwikkeling, zodat de prachtige doelgroep, waarmee wij mogen werken, alle kansen krijgt om het beste uit zichzelf te halen. We zien de toekenning van het excellentiepredicaat dan ook vooral als aanmoediging om verder te gaan met het ontwikkelen van kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen in de regio’, aldus de schoolleiding. Met het excellentiepredicaat voor het vmbo, zijn alle vijf afdelingen dit jaar excellent en dat is een prestatie die in Nederland vrij uniek is.