NieuwsPauzes en tussenuren op het Corlaer College

Pauzes en tussenuren op het Corlaer College

De afgelopen maanden is gebleken dat er onduidelijkheid is ontstaan over de vraag: Waar ben ik als leerling welkom tijdens de pauzes en waar ben ik als leerling welkom in de tussenuren? Daarom is het een mooi moment om nog een keer helder op te schrijven hoe het zit. Ook is het goed om helderheid te hebben hoe de pauzetijden zijn in de beide gebouwen. Verder vinden we toezicht heel belangrijk. Daarom is het soms zo dat er alleen op bepaalde plekken pauze gehouden kan worden en dat tijdens tussenuren op bepaalde plekken wel en op bepaalde plekken geen tussenuren gehouden kunnen worden. Dat heeft te maken met (de hoeveelheid) toezicht.

Pauzes

De pauzetijden zijn als volgt:

Pauze Vmbo-gebouw Toezicht AH-gebouw Toezicht
10:00 – 10:20 uur Ja Ja Ja Ja
12:00 – 12:30 uur Ja Ja Ja Ja
12:50 – 13:30 uur Ja Ja Nee Nee
14:10 – 14:25 uur Ja Ja Ja Ja

Wanneer een ja vermeld staat, mag er pauze gehouden worden door iedere leerling van de school. Dus iedere leerling is overal welkom. We hebben schoolafspraken en daar dient iedereen zich aan te houden. 

Hoewel we zo min mogelijk tussenuren willen, komen tussenuren voor. Voor tussenuren geldt dat iedere leerling tijdens tussenuren in het gebouw is waar hij zijn afdeling heeft. Dit heeft te maken met toezicht dat door de dag heen veel beperkter is dan in de pauzes.

Door de hele school wordt onderwijs verzorgd. Voor pauzes en tussenuren zijn daarom ruimtes beschikbaar en het schoolplein is beschikbaar. 

Als school vinden we de verbinding belangrijk door het met elkaar in gesprek te zijn. Een ieder is van waarde en een ieder is overal welkom zoals hierboven beschreven. Leren doen we van elkaar en met elkaar, dus leerlingen onderling, leerlingen en medewerkers onderling en medewerkers onderling.