Nieuws

Pasen – Inleiding Corlaer Nieuws

27-03-2023
NieuwsPasen – Inleiding Corlaer Nieuws

Pasen 

We bevinden ons in de lijdenstijd, de tijd voor Pasen. In onze samenleving wordt op verschillende manieren aandacht hieraan besteed. Er zijn passieconcerten, zoals de Matthäus-Passion. Een modernere versie, The Passion, wordt al vele jaren op tv uitgezonden, op Witte Donderdag. Sommige mensen besteden aandacht aan de lijdenstijd door te vasten, meestal door iets wat voor hen belangrijk is weg te laten in deze weken. Bijvoorbeeld geen snoep, geen alcohol of minder telefoongebruik.

Op school besteden wij ook aandacht aan de lijdenstijd en Pasen. Bij de dagopeningen en paasvieringen staan we stil bij een passend thema en bespreken een aantal belangrijke vragen met leerlingen. U kunt er meer over lezen in deze Corlaer Nieuws.

Eén van de thema’s van de paasviering is vriendschap. In een puberleven staan je vrienden centraal. Een aansprekend thema om over door te praten met leerlingen. In Jezus’ laatste dagen komt vriendschap heel duidelijk aan de orde. Blijven zijn vrienden bij hem, ook als het moeilijk wordt? Het werd spannend. Zijn beste vriend Petrus ontkende zelfs tot drie keer toe dat hij Jezus kende. Petrus voelde zich daarna schuldig en was ontroostbaar. Hij had Jezus, zijn grote voorbeeld en meester, verraden. Is dat het einde van de vriendschap? Petrus kreeg de kans van Jezus om het recht te zetten. Jezus vergeeft hem en laat zien hoe echte vriendschap eruitziet. Je mag fouten maken en opnieuw beginnen. Hoe waardevol om met onze leerlingen over onder meer dit thema te praten.

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden, rectoren