Nieuws

Ouders/verzorgers gezocht voor Ondersteuningsplanraad

29-01-2024
NieuwsOuders/verzorgers gezocht voor Ondersteuningsplanraad
Medezeggenschapsraad van passend onderwijs

Ouders/verzorgers gezocht voor Ondersteuningsplanraad

Het Samenwerkingsverband is op zoek naar ouders/verzorgers die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de Ondersteuningsplanraad (OPR). Deze raad is de medezeggenschapsraad over passend onderwijs en speelt een belangrijke rol binnen het Samenwerkingsverband.

Waarom is lidmaatschap van de OPR zo belangrijk? Omdat de OPR instemmingsrecht heeft op zowel het ondersteuningsplan als op de meerjarenbegroting van het Samenwerkingsverband. Dit betekent dat de stem van de OPR direct invloed heeft op het ondersteuningsbeleid. Als ouder/verzorger kunt u een waardevolle bijdrage leveren door mee te denken en te beslissen over deze zaken.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de OPR? We nodigen u van harte uit om contact op te nemen met Chantal Rebel, afdelingsleider vmbo-basis/kader bovenbouw. Stuur een e-mail naar info@corlaercollege.nl ter attentie van Chantal Rebel.