NieuwsOuders gezocht voor klankbordgroep vmbo

Ouders gezocht voor klankbordgroep vmbo

We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken worden bij schoolzaken. Daarom is er naast een medezeggenschapsraad een klankbordgroep voor het vmbo, een klankbordgroep havo atheneum onderbouw en een klankbordgroep havo atheneum bovenbouw. De klankbordgroep vergadert drie maal per jaar met de afdelingsleiders en geeft ouders/verzorgers de mogelijkheid om informeel mee te denken over het onderwijs. De volgende vergadering staat gepland voor maandag 17 februari 2020. 

Ouders gezocht

De klankbordgroep vmbo heeft versterking nodig. Op dit moment is de bezetting minimaal. Vandaar deze toch wel dringende oproep! Lijkt u het leuk om mee te denken met over het onderwijs op het Corlaer College? Meld u dan aan. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij de afdelingsleiders. U kunt ook een e-mail sturen naar: ahazeleger@corlaercollege.nl 

De heer A.Hazeleger