NieuwsOuders gezocht voor de MR

Ouders gezocht voor de MR

Wie gaat onze medezeggenschapsraad versterken? In de oudergeleding van onze MR ontstaan binnenkort twee vacatures. Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U kunt meepraten en meebeslissen over het beleid en u hoort veel achtergrondinformatie over de totstandkoming ervan. U spreekt hierover met andere ouders, leerlingen, personeelsleden, directie en bestuur. U doet een mooie ervaring op!

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) een MR instellen. De MR op het Corlaer College bestaat uit zes personeelsleden, vier ouders en twee leerlingen.

Wat doet een MR?

De MR denkt, praat en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?

Wanneer de schoolleiding besluiten neemt, moet het voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR vragen. De MR heeft op bepaalde onderwerpen een advies en/of instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de visie en het beleid van de school etc.

In de praktijk

Per schooljaar zijn er zes vergaderingen op school van 19.30 tot 21.30 uur, wisselend op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. Samen met de personeelsgeleding, leerlinggeleding en schoolleiding worden actuele zaken besproken die de school aangaan. De onderwerpen variëren, maar hebben altijd betrekking op het onderwijs van het Corlaer College. Incidenteel wordt er tussentijds (online) vergaderd, bij urgente zaken, maar dit komt weinig voor.

U werkt samen met enthousiaste ouders, leerlingen en docenten die zich inzetten om mee te (kunnen) praten over actuele zaken rondom de school en zo nodig advies en/of instemming te geven aan de schoolleiding.

Als (beginnend) MR-lid worden er cursussen aangeboden om de kennis en kunde van de MR te (blijven) ontwikkelen. U hoeft geen kennis te hebben van onderwijsbeleid. Een portie gezond verstand en betrokkenheid bij het wel en wee van het Corlaer College is genoeg. Belangrijke onderwerpen waar we de afgelopen tijd aan gewerkt hebben binnen de MR zijn: Het nieuwe schoolplan, duurzame ontwikkeling, besteding NPO-subsidies en bezuinigingen.

Procedure

Op dit moment zijn er twee vacatures in de oudergeleding. U kunt zich aanmelden door vóór 27 mei te mailen naar hjansen@corlaercollege.nl Als er meer dan twee ouders zich aanmelden, zullen er verkiezingen uitgeschreven worden. Deze verkiezingen zullen begin juni plaatsvinden. In principe zoeken we één ouder die vmbo vertegenwoordigt en één ouder die havo/atheneum vertegenwoordigt. Geef bij uw aanmelding meteen wat meer informatie over uzelf zodat deze met de ouders kan worden gedeeld, ook bij een eventuele verkiezing:

  • Wie bent u?
  • In welke klas zit(ten) uw kind(eren)?
  • Waarom bent juist u geschikt voor de MR van het Corlaer College?