Nieuws

Ouders gezocht voor de medezeggenschapsraad

11-05-2023
NieuwsOuders gezocht voor de medezeggenschapsraad
Corlaer College

Ouders gezocht voor de medezeggenschapsraad

Wie gaat onze medezeggenschapsraad versterken? In de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad (MR) ontstaan aan het einde van dit schooljaar twee vacatures.

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren door mee te denken over de gang van zaken op de school van uw kind. U kunt meepraten en meebeslissen over het beleid en u hoort veel achtergrondinformatie over de totstandkoming ervan. U spreekt hierover met andere ouders, personeelsleden, leerlingen, directie en bestuur. U doet een mooie ervaring op!

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een medezeggenschapsraad instellen. De medezeggenschapsraad op het Corlaer College bestaat uit zes personeelsleden, vier ouders en twee leerlingen.

Wat doet een medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt, praat en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

Wat zijn de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad?

Wanneer de schoolleiding besluiten neemt, moet het voor bepaalde zaken eerst de mening van de medezeggenschapsraad vragen. De medezeggenschapsraad heeft op bepaalde onderwerpen een advies en/of instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de visie en het beleid van de school etc.

In de praktijk

  • Per schooljaar zijn er zes à zeven vergaderingen op school van 19.30 tot 21.30 uur, wisselend op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. Samen met de personeelsgeleding, leerlinggeleding en schoolleiding worden actuele zaken besproken die de school aangaan. De onderwerpen variëren, maar hebben altijd betrekking op het onderwijs van het Corlaer College. Incidenteel wordt er tussentijds (online) vergaderd – bij urgente zaken-, maar dit komt weinig voor.
  • U werkt samen met enthousiaste ouders, leerlingen en docenten die zich inzetten om mee te (kunnen) praten over actuele zaken rondom de school en zo nodig advies en/of instemming te geven aan de schoolleiding.
  • Voor (beginnende) MR-leden worden cursussen aangeboden om de kennis en kunde van de medezeggenschapsraad te (blijven) ontwikkelen. U hoeft geen kennis te hebben van onderwijsbeleid. Een portie gezond verstand en betrokkenheid bij het wel en wee van het Corlaer College zijn genoeg.

Belangrijke onderwerpen waar we de afgelopen tijd aan gewerkt hebben binnen de medezeggenschapsraad zijn het nieuwe schoolplan, duurzame ontwikkeling, besteding NPO-subsidies en bezuinigingen.

Procedure

Op dit moment zijn er twee vacatures in de oudergeleding. U kunt zich aanmelden door vóór 16 juni te mailen naar dmr@corlaercollege.nl
Als er meer dan twee ouders zich aanmelden, worden er verkiezingen uitgeschreven. Deze eventuele verkiezingen zullen eind juni plaatsvinden. Het is fijn als u bij uw aanmelding ook wat extra informatie geeft over uzelf. Deze informatie is zeker van belang als er een verkiezing nodig is. U kunt denken aan informatie als als:

  • Wie bent u?
  • In welke klas zit(ten) uw kind(eren)?
  • Waarom bent juist u geschikt voor de medezeggenschapsraad van het Corlaer College?

Medezeggenschapsraad Corlaer College,
Klaas Hoekstra (voorzitter)