NieuwsOp zoek naar het verhaal van het Corlaer College

Op zoek naar het verhaal van het Corlaer College

Het Corlaer College heeft duidelijke ideeën over goed onderwijs en werkt daar hard aan. Maar hoe kunnen we dit verhaal het beste aan de groep 8 leerlingen communiceren? En hoe ervaren onze leerlingen, ouders en medewerkers dit in de praktijk? Al gauw kom je dan op de vraag: Maar wie zijn we dan en hoe geven we daar woorden aan richting groep 8? Christine Mallon van Binnen Bereik deed op vele scholen onderzoek naar die unieke kern en hielp zo de school aan een stevige basis om telkens weer dat verhaal in eigen woorden te kunnen vertellen. We interviewden haar over haar bevindingen op het Corlaer College.

Wat maakt het Corlaer uniek?

Wat voor toekomst wens jij je kind? Wat kan onderwijs daaraan bijdragen? Wat doet het Corlaer College dan goed en wat kan beter? Christine begint haar interviews eigenlijk altijd anders dan je verwacht. Christine: “Dat komt omdat ik in eerste instantie niet vraag naar meningen, maar op zoek ben naar onderliggende waarden. Waarden vertellen wat er overgebracht wordt in de relatie tussen school en het kind.” Want dat was de zoektocht van het Corlaer College; hoe ervaren ouders en leerlingen ons onderwijs en wat is het verhaal van het Corlaer College? Christine: “En kinderen, en zelfs hun ouders, zo blijkt uit neurologisch onderzoek, beslissen veel minder op ratio dan ze zelf denken, en veel meer op emotie. Op wat je voelt in de onderstroom als je de school en de medewerkers bezoekt.“ Christine interviewde medewerkers, ouders en leerlingen en ging op zoek naar dat wat het Corlaer College uniek maakt: datgene waar jouw school aansluit bij waar de doelgroep behoefte aan heeft en wat een andere school minder laat zien.

Gekend worden

“Het Corlaer College wordt vaak bezocht door andere scholen en dient voor hen als voorbeeld. Ook kiezen veel leerlingen en hun ouders voor de school. Ik wist dus dat er veel goeds gebeurt, maar wat maakt deze school dan zo bijzonder vergeleken met al die andere scholen waar ik ook een eigen verhaal voor heb gemaakt?” Christine begint het onderzoek met het doorlezen van allerlei stukken waarin de visie en het onderwijsconcept van de school geschreven staat en analyseert ook de andere scholen in de omgeving. “Op papier gaat het over aandacht voor de kinderen, het belang van relaties, dat het kennen van de leefsituatie waarin de leerling zich bevindt leidt tot betere leerprestaties. En heel eerlijk gezegd; dat zegt iedere school, maar doen ze het ook?” Christine gaat op het puntje van haar stoel zitten en begint vol vuur te vertellen. “En wat ik toen uit de interviews kon halen was prachtig!” 

Onvoorwaardelijke aandacht

Leerlingen zeggen bijvoorbeeld dat leraren goed naar je luisteren, je serieus behandelen en je echt helpen als het nodig is. 

Je merkt dat ze het graag doen, dat ze daar plezier in hebben. En ze hebben geen moeite om dat te blijven doen; het keer op keer uitleggen. Dat geeft me het gevoel dat het niet erg is dat ik het nog steeds niet snap.

Docenten en andere medewerkers gedragen zich persoonlijk, ze spreken de taal van de leerlingen en geinen met je op jouw niveau, sommigen kennen bijvoorbeeld dezelfde games. 

Doordat ze zichzelf laten zien, krijg je meer respect voor de persoon en ga je geen rotzooi trappen in hun les of in de school.

Respect voor de docenten is wederzijds, omdat ze ook respect hebben voor jou dat jij er iedere dag zit.

Zelf een voorbeeld zijn

Docenten zeggen bijvoorbeeld: Je moet de stof zo goed beheersen dat je erboven kunt staan en dan de stof tot leven kan brengen. En om het verschil te kunnen maken in het leven van de leerlingen, moet je hun verhaal wel kennen. 

Goede didactiek zorgt ervoor dat je je handen vrij hebt om pedagogisch te zijn.

Wat wij vragen van de kinderen moeten we zelf ook doen, en ook als collega’s onderling.

Het is belangrijk dat je authentiek bent, je persoonlijkheid laat zien, want dat verwacht je ook van de kinderen.

Stappen zetten

Ouders zeggen dat het Corlaer College zorgt voor een vertrouwde, veilige en geborgen sfeer waarin hun kind de ruimte krijgt om zichzelf te leren kennen en te ontdekken waar hij/zij voor staat, wat ‘m past, waar hij goed in is, dat het Corlaer College de kinderen stimuleert met lef stappen te zetten. 

Een ouder zegt zelfs:

Hij leert op het Corlaer College duurzame en goede relaties aan te gaan. Zo leert hij wie belangrijk voor hem zijn en op wie je kunt bouwen.

Trots

Al dit soort mooie woorden uit de interviews zijn gebruikt om de kernwaarden te formuleren. Met enkele enquêtevragen hebben we op sommige punten nog gekeken hoe breed dit dan leeft. Christine vervolgt: “En dan komt er een soort creatief proces op gang en heb ik de slogan: Goed dat jij er bent! bedacht met de daarbij behorende kernwaarden: wees jezelf, geloof in elkaar en draag bij aan de wereld. De toelichting die u kunt vinden in de kaders, zijn puur gebaseerd op uitspraken die u met elkaar, ouders, leerlingen en medewerkers, zelf heeft gedaan. Het Corlaer College is een school om trots op te zijn!”