Nieuws

Onaangekondigde ontruiming was geslaagd

16-12-2022
NieuwsOnaangekondigde ontruiming was geslaagd
Havo/atheneum-gebouw

Onaangekondigde ontruiming was geslaagd

Vrijdag 9 december was er een ontruimingsoefening in het havo/atheneum-gebouw. Het was een onaangekondigde ontruiming. Bij de vorige ontruiming was namelijk duidelijk geworden dat er toch nog wat leerpunten waren. Niet iedereen was op de hoogte van het protocol of hield zich daaraan. We streven natuurlijk naar een zo’n veilig mogelijke leeromgeving en ontruimingsoefeningen horen daarbij.

De ontruiming

Om 11.08 uur was er brand in de entree van de personeelsingang in het havo/atheneum-gebouw. Leerlingen keken naar de brand en wisten niet hoe ze dit moesten melden. Toen ging de automatische melder af en de ontruiming kwam op gang. Er melden zich snel voldoende BHV-ers en personeelsleden om te helpen. Iedereen nam een veilige (nood)uitgang en het gebouw was binnen vijf minuten leeg. De hoofd-bhv-er bleef rustig en had de ontruiming onder controle. Na vijftien minuten konden we het sein ‘veilig’ geven en konden alle leerlingen weer terug het gebouw in.

Wat ging er goed?

 • In totaliteit was het een goede ontruiming.
 • Het gebouw was snel leeg. Dat ging op een rustige manier.
 • Er waren snel voldoende bhv-ers ter plaatse.
 • Iedereen nam een veilige (nood)uitgang en niemand liep door rook of brand naar buiten.
 • Alle bhv-ers voerden professioneel hun taak uit.
 • Portofoon verkeer ging geordend.

Leerpunten

 • Kijk voordat je opstaat bij een ontruiming, waar de dichtstbijzijnde veilige (nood)uitgang is en ga gezamenlijk naar de verzamelplek.
 • Weet waar de verzamelplaats is! 
  • De verzamelplaats van havo/atheneum is op de parkeerplaats voor het havo/atheneum-gebouw en de sporthal, bij het elektriciteitshuisje.
  • Verzamelplaats van het vmbo is bij de pannakooi en voetbalveld op het schoolterrein voor het vmbo-gebouw en op de parkeerplaats van de medewerkers.
 • Iedereen bleef op het pad voor het gebouw staan, zodat de toegang tot het gebouw geblokkeerd werd voor de hulpdiensten zoals de brandweer en ambulance. Houd de toegangswegen vrij voor de hulpdiensten! 
 • Zie je een brand of andere calamiteit? Meld het gelijk bij een personeelslid van school. Dit geldt zowel voor personeel als leerlingen.

Mentoren is gevraagd het ontruimingsplan en de PowerPoint presentatie over ontruimingen door te nemen in hun klas, zodat onze leerlingen weten wat ze moeten doen bij calamiteiten.

Bedankt voor ieders medewerking voor deze geslaagde ontruimingsoefening. Het vmbo is een andere keer aan de beurt.

Meneer Schipper
Conciërge en preventiemedewerker