NieuwsOKE binnen het vmbo

OKE binnen het vmbo

Binnen het VMBO van het Corlaer College nemen drie waarden een belangrijke plaats in :
VerantwOordelijkBetroKken enSuccEsvol.

Zo zijn we samen verantwoordelijk voor de school, veiligheid en orde, maar iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag. Deze waarden worden steeds meer in de school geïntegreerd en krijgen meer draagkracht. Naast de aandacht in de mentorlessen,  het schoonhouden van de wijk en het uitdelen van Oké-tjes, zijn er in het gehele vmbo-gebouw matrixen opgehangen. Elke ruimte heeft een matrix/bord waarop de waarden staan vermeld. In de theorielokalen zijn deze anders dan in de praktijklokalen. Wij zullen gedurende het leerjaar deze regelmatig onder de aandacht brengen. Zo stralen we een duidelijke verwachting uit en zorgen we voor verantwoordelijke, betrokken en verantwoordelijke leerlingen.

Leerlingen kunnen een oké-tje verdienen. Maandelijks wordt er uit de oké tjes een winnaar getrokken en beloond met een kleine attentie. Vorige jaar is de voor de 2e keer de Oké trofee uitgereikt.

Uitreiking Oké Trofee

Klas TH1a van mevrouw Boerema heeft afgelopen schooljaar de Oké Trofee gewonnen! Van harte proficiat. De klas had de minste gele kaarten, was het vaakst op tijd, spullen op orde en verdiende oké-tjes. Op 5 juli werd de klas feestelijk in het zonnetje gezet met een een medaille, lekker broodje en kregen een  klassenuitje. Uiteraard met eeuwige roem en … de Trofee.

Ook voor het komende schooljaar is de Trofee te winnen. Dus start gelijk goed: Kom op tijd, spullen mee en win naast de Trofee een klassenuitje.

Go for it!!

Namens het Oké team wensen we iedereen een succesvol jaar toe.