Nieuws

Nieuws over de NPO-bijlessen

18-03-2024
NieuwsNieuws over de NPO-bijlessen
Vmbo, havo en atheneum

Nieuws over de NPO-bijlessen

In de afgelopen periode heeft een aantal leerlingen van het vmbo, havo en atheneum vanuit het NPO bijlessen mogen ontvangen. We zijn erg blij en trots dat in de afgelopen maanden zoveel collega’s, stagiaires, studenten, oud-collega’s en bovenbouwleerlingen van vmbo, havo en atheneum bereid zijn geweest om onze leerlingen bijles te geven en ze zo te ondersteunen!

Nu Pasen in zicht is, markeren we het einde van de tweede ronde bijlessen. Momenteel vinden er evaluaties plaats en tijdens de leerlingbesprekingen wordt bepaald welke leerlingen gebaat zijn bij nieuwe bijles. Voorwaarde voor bijles is dat de leerling zelf ook gemotiveerd is. Mocht u als ouder vragen hierover hebben, dan kunt u terecht bij de mentor van uw kind. 

De derde ronde van de NPO-bijlessen gaat van start in de weken na de Pasen. In week 22 (3 tot 7 juni) worden de bijlessen beëindigd.

Louise Damstra,
Coördinator NPO-bijlessen schoolbreed