NieuwsMoment van bezinning

Moment van bezinning

Het is bijna meivakantie en de laatste jaren, sinds Koningsdag op 27 april wordt gevierd, lopen Pasen en deze vakantie vaak in elkaar over, zeker als Pasen laat valt. Dat is wennen, maar het heeft ook wel wat, merken wij. Je start de vakantie eerst met een moment van rust en bezinning op de betekenis van de lijdenstijd en Pasen. Daarna mag je gaan genieten van al het goede in het leven, waaronder vakantie.

Beginnend met het moment van bezinning. Het Paasfeest is het belangrijkste christelijke feest. Aan het feest van Pasen gaat de Goede Week vooraf, ook wel de Stille Week genoemd. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag: stil zijn geeft het heilige karakter van de week aan. Laten doordringen wat er is gebeurd en daar stil van worden, is waar deze week toe oproept. Het is nogal wat: Jezus maakte door zijn lijden, sterven en opstanding het mogelijk om de relatie tussen God en mens te herstellen. Pasen wordt ook wel het feest van de hoop genoemd. 

Ook in de school hebben we weer een moment gekozen om stil te staan bij de boodschap van Pasen. Met de leerlingen doen we dat deze week, aansluitend op hun belevingswereld. Bij de vmbo afdeling komt de organisatie Geloofshelden.nl. Het onderwerp is ‘identiteit’, dat wordt gekoppeld aan het Paasverhaal. Bij de havo/atheneum afdeling wordt de viering door leerlingen georganiseerd. Het thema is ´vrijheid´.

We willen een school zijn die leerlingen kennis meegeeft, vaardigheden aanleert en probeert bij te dragen aan de vorming van onze leerlingen. Dat proberen we op allerlei manieren te doen. Stilstaan met de leerlingen bij de betekenis van de grote feesten binnen het christendom is daar één van. Maar we doen dat natuurlijk ook door het schooljaar heen door steeds te blijven werken aan bijvoorbeeld een veilig klimaat, elkaar te leren vergeven, iets te vertellen over geloof, hoop en liefde, leren complimenten te geven, ruimte te geven aan een ander etc.

Onderwijs geven aan jonge mensen en hun vorming is een verantwoordelijke en soms moeilijke taak. Hiervoor is niet alleen deskundigheid nodig, maar vooral ook bezieling en begrip voor de zoektocht van jonge mensen. En ook al is dat soms moeilijk en maken wij daarin als mensen ook fouten, wij zien een team van collega’s op onze school dat met veel energie en betrokkenheid, elke dag opnieuw hoopvol wil beginnen om op deze manier te werken met onze leerlingen.

Wij wensen u in deze stille week en voor de vakantie die daarop volgt een moment van rust en bezinning toe en daarna een fijn Paasfeest.

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden