Nieuws

Maatschappelijke stage leerjaar 4 havo en atheneum

14-10-2021 4 min
NieuwsMaatschappelijke stage leerjaar 4 havo en atheneum
Onmisbaar in de samenleving

Maatschappelijke stage leerjaar 4 havo en atheneum

Leerlingen van havo en atheneum leerjaar 4 zijn deze week gestart met hun maatschappelijke stage. Vanuit onze onderwijsvisie geloven wij in een zelfstandige en zelfverantwoordelijke leerling die een leven vol leren tegemoet gaat. Zij leren niet alleen binnen de muren van de school, maar ook daarbuiten. Leerlingen leren door de stage dat vrijwilligerswerk onmisbaar is in de samenleving, ze leren nieuwe vaardigheden en krijgen de gelegenheid om kennis te maken met verschillende werkvelden.

Hoeveel stage

De leerlingen in havo en atheneum leerjaar 4 gaan in totaal 30 uur stagelopen, buiten de schooluren. Leerlingen die hebben meegedaan met een Expeditie Corlaer hoeven nog maar 15 uur stage te lopen. Leerlingen die de stage al op vmbo-tl hebben gedaan, hebben dit onderdeel al afgerond. De stage moet worden gedaan bij een maatschappelijke organisatie, dus niet bij een commercieel bedrijf, en uiterlijk 1 juni 2022 afgerond zijn.

Stageplek

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplek. Dit kan via het eigen netwerk, bijvoorbeeld bij hun eigen sportvereniging, of kerk, maar ook via www.masplein.nl zijn vacatures te vinden. Sigma is de organisatie in Nijkerk die bemiddelt tussen vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. Zij kunnen ook meedenken in het zoeken naar een passende stageplaats. Meer informatie over Sigma is te vinden via www.sigma.nl. Zij zijn gevestigd in de bibliotheek in Nijkerk, het is mogelijk om daar binnen te lopen. Openingstijden zijn te vinden via de website van Sigma.

Verzekerd tijdens stage

Leerlingen zijn automatisch verzekerd via de gemeente Nijkerk als ze stagelopen binnen de gemeente Nijkerk. Wanneer ze buiten de gemeente Nijkerk stagelopen moeten ze een stagecontract ondertekenen (te vinden in het stageboekje) en laten ondertekenen door de stage-organisatie. Alleen met een ondertekend contract zijn de leerlingen verzekerd tijdens hun stagewerkzaamheden. 

Stageboekje

Alle werkzaamheden en uren worden bijgehouden in een stageboekje. In dit boekje komt ook de beoordeling van degene die namens de organisatie de stage begeleidt. Na afloop van de stage wordt het boekje ingeleverd op school en wordt de stage als afgerond afgetekend op Magister. 

We wensen de leerlingen heel veel succes toe bij hun stage! Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Lyane Oussoren, decaan van havo/atheneum. Zij is te bereiken via het e-mailadres: loussoren@corlaercollege.nl.