Nieuws

Leerlingen interviewen burgemeester voor thema mmc

24-06-2022
NieuwsLeerlingen interviewen burgemeester voor thema mmc

Leerlingen interviewen burgemeester

Wat is de macht van de burgemeester van Nijkerk? Met die onderzoeksvraag ging een groep atheneum 2-leerlingen donderdag 16 juni naar het gemeentehuis om burgemeester Renkema te bevragen over de Nijkerkse politiek. Het was een mooi gekozen onderwerp van deze leerlingen om het thema ‘macht’ bij het themavak Mens, maatschappij en cultuur (mmc) af te sluiten.

Voor de tweedeklassers zijn de twee jaar met themavakken voorbij. Vanaf volgend jaar krijgen zij lessen in vakken zoals geschiedenis, natuurkunde en godsdienst in plaats van de themavakken Mens, natuur en techniek (mnt) en thema Mens, maatschappij en cultuur (mmc). Bij het laatstgenoemde vak sloten de leerlingen het schooljaar af met een onderzoek naar macht in Nijkerk. Leerlingen bedachten zelf een onderwerp waarbij zij naar verschillende dimensies van macht moesten kijken en ook in de praktijk onderzoek moesten doen.

Drie groepjes wilden graag de burgemeester interviewen en Gerard Renkema ging graag op dit verzoek in. Hij stond de groep atheneumleerlingen te woord in de raadszaal en nam de tijd om vragen te beantwoorden over: de macht van de gemeenteraad, de taken van de burgemeester en de invloed van burgers in de Nijkerkse politiek.

De havo- en atheneumleerlingen hadden nog meer mooie onderwerpen bedacht. Van het interviewen van architecten tot het observeren bij de McDonald’s Nijkerk. Van onderzoek doen naar de macht van Gerard van de Tweel in Nijkerk tot achterhalen waarom de Boni Corlaer juist op die plek is gebouwd. Van een vergelijking maken tussen de basisscholen De Koningslinde en De Hoeksteen tot een onderzoek naar de bibliotheek in Nijkerk. Leerlingen hebben met een stukje onderzoek in theorie en in de praktijk weer een nieuwe stap gezet richting een volgend schooljaar.