Nieuws

Leerlingen bezoeken 2 Sisters Storteboom

16-12-2022
NieuwsLeerlingen bezoeken 2 Sisters Storteboom
Vmbo, profiel Economie en ondernemen

Leerlingen bezoeken 2 Sisters Storteboom

Woensdag 7 december gaf mevrouw Onderdijk een gastles aan de derdejaarsleerlingen (vmbo, profiel Economie en ondernemen). Zij is directeur van Sustainability van 2 Sisters Storteboom, een producent van pluimvee en pluimveeproducten in Europa.

De totale slachtcapaciteit van 2 Sisters Storteboom bedraagt ongeveer 4 miljoen kuikens per week. De capaciteit voor filetproducten bedraagt 1.500 ton per week. De firma biedt werkgelegenheid aan ruim 2.500 mensen. De totale groepsomzet bedraagt ruim 750 miljoen euro. Na deze informatie over de firma 2 Sisters Storteboom gaf mevrouw Onderdijk ons een inkijkje in de duurzaamheidsdilemma’s van het bedrijf uit o.a. Nijkerk en Putten. We hebben met elkaar nagedacht over oplossingen voor het dierenwelzijn en de CO2-footprint die 2 Sisters Storteboom probeert te verbeteren. Een vraag die toch niet zo makkelijk op te lossen bleek te zijn. Desondanks hebben we met elkaar een mooi inzicht gekregen in hoe een bedrijf denkt over het onderwerp duurzaamheid. Voor ons een prima startpunt, aangezien we begin volgend jaar ook op school aan het werk gaan met een duurzaamheidsproject. 

Dit project maakt onderdeel uit van de jasje-dasje-dag. Op woensdag proberen we leerlingen op verschillende manieren kennis te laten maken met de praktijk buiten school door bijvoorbeeld gastlessen of bedrijfsbezoeken. De leerlingen zijn tijdens de jasje-dasje-dag netjes en zakelijk gekleed. 

Team Economie en ondernemen