Nieuws

Kwetsbare leerlingen door corona

17-11-2022
NieuwsKwetsbare leerlingen door corona

Kwetsbare leerlingen door corona

De corona-najaarsgolf lijkt op dit moment minder te worden. De kans is echter reëel dat er een nieuwe golf komt. Corona is er nog steeds en zal voorlopig niet verdwijnen. Door de overheid zijn er voor het onderwijs vier (in ernst toenemende) scenario’s opgesteld (donkergroen/groen/oranje/rood) voor de aanpak van het virus met bijbehorende maatregelen. Op basis hiervan hebben wij als school een draaiboek opgesteld om snel te kunnen schakelen in een nieuwe situatie. 

Kwetsbare leerlingen door corona

Een onderdeel van het draaiboek is het in beeld brengen van leerlingen die een extra risico lopen als zij corona zouden krijgen vanwege de eigen gezondheid of die van een huisgenoot. We vragen ouders van deze leerlingen om contact op te nemen (voor zover nog niet gedaan) met de mentor om – waar nodig – afspraken te maken om dit risico zoveel mogelijk te beperken. 

Blijf je testen

Verder blijft het belangrijk om bij klachten een zelftest te doen en bij een positieve uitslag in isolatie te gaan. Zelftesten zijn gratis te verkrijgen bij het zorglokaal in het vmbo-gebouw of bij de conciërges in het havo/atheneum-gebouw. Maak hier vooral gebruik van op het moment dat je klachten krijgt die passen bij corona (zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts) of als je in contact bent geweest met een besmet persoon.