Nieuws

Kom op 3 november naar de informatieavond over pleegzorg!

18-10-2022
NieuwsKom op 3 november naar de informatieavond over pleegzorg!
Steunouders, pleegouders en gezinshuisouders: van onschatbare waarde en hard nodig

Kom op 3 november naar de informatieavond over pleegzorg!

Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk. Soms zitten kinderen thuis zo in de knel dat een andere plek nodig is. Een warme plek in een ander gezin, waar het kind zich thuis mag voelen. Een tijdje… of een tijdje langer. Het liefst dichtbij; in hun eigen omgeving, met school en vriendjes in de buurt.

Tijdelijk ergens anders

In sommige situaties is hulp en steun in een gezin onvoldoende. Dan wordt besloten dat een kind voor korte of langere tijd ergens anders zal wonen. Als een kind ergens anders moet wonen, plaatsen we het kind het liefst bij pleegouders, omdat deze vorm van opvang het meest op de gezinssituatie lijkt. Kinderen kunnen ook opgevangen worden in een professionele setting, dan hebben we het over een gezinshuis

Steunouders

Er zijn ook steunouders. Dit zijn vrijwilligers die één of twee dagdelen per week een kind opvangen. Ze geven gezinnen daarmee tijdelijk een steuntje in de rug. Gezinnen besluiten zelf of ze steun vragen van een steunouder.

Kort of langer

Pleegzorg is er dus in verschillende vormen. Er is pleegzorg voor zolang als nodig. Soms is dat maanden, soms jaren, soms tot een kind volwassen is. Maar er is ook weekend- en vakantiepleegzorg. Dat is voor kinderen die maar een deel van de tijd een tweede thuis nodig hebben.

Bij familie of kennissen

Ook als familie of kennissen de zorg voor een kind (tijdelijk of lang) overnemen kan dat pleegzorg worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij oma en opa, vrienden van ouders, iemand van school of van een club. Die pleegouders kunnen hulp, begeleiding en extra (financiële) ondersteuning krijgen.

Meer pleegouders nodig

In de Week van de Pleegzorg (2 t/m 9 november) is er landelijke aandacht voor pleegzorg en werven we nieuwe pleegouders. Gemeente en pleegzorgorganisaties organiseren dan diverse activiteiten. Landelijk is er een tekort aan pleegouders. Ook in de gemeente Nijkerk. We kunnen door het tekort aan pleegouders een kind niet altijd een plek geven die écht bij haar of hem past. Het leven van pleegkinderen staat daardoor soms ‘in de wacht’. Wij gunnen ieder kind een goede plek. Daar zetten we ons graag voor in. Door de extra aandacht hopen we dat meer inwoners hun deur openstellen voor pleegzorg. We zijn ook hard op zoek naar pleegouders met verschillende etnische culturele achtergronden.

Informatieavond 3 november

De gemeente Nijkerk organiseert op donderdag 3 november van 20.00 tot 21.00 uur in het stadhuis een informatieavond. Deze is voor mensen die meer willen weten over de thema’s steunouder, pleegouder en gezinshuisouder. Tijdens deze avond zijn er ervaringsdeskundigen, zoals een steunouder, pleegouder en gezinshuisouder uit de gemeente Nijkerk aanwezig. Zij vertellen vanuit hun persoonlijke ervaringen verhalen en beantwoorden uw vragen. U kunt zich aanmelden voor deze avond door een e-mail te sturen naar a.vanveldhuizen@nijkerk.eu. Ook kunt u online deelnemen. Als u online wilt deelnemen, kunt u dit aangeven in de e-mail.