NieuwsKijken in de spiegel

Kijken in de spiegel

Wat hebben Pasen en kijken in de spiegel met elkaar te maken? Met Pasen vieren christenen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Wereldwijd vieren 1,3 miljard mensen dit feest. Het paasfeest staat voor overwinning (door liefde) van de moeilijkste dingen in het leven. Het doel van christenen is om te leven vanuit liefde. De liefde die Jezus in het evangelie laat zien, is het grote voorbeeld. Wat er ook gebeurt, heb een ieder lief. Dat is wat Jezus laat zien. Wanneer ieder mens op de aarde de ander liefheeft zoals Jezus doet, wat zou dat betekenen? Dan zou de wereld een wereld van vrede zijn.

Met dit doel voor ogen ben ik en vele christenen met mij onderweg naar Pasen. Iedere dag stel ik de vraag: ‘Ben ik goed bezig?’ De tijd voor Pasen wordt door veel mensen gebruikt voor het beantwoorden van die vraag. Deze tijd heet de veertigdagentijd. Veertig dagen staat de vraag centraal: ‘Ben ik goed bezig?’

Wanneer ben ik dan goed bezig? Dat hangt af van wat ik wil bereiken. Meer aandacht voor andere mensen, vaker op tijd naar bed, eerlijker zijn, gezonder eten, vaker de fiets nemen, allemaal dingen die misschien beter kunnen. Stel jezelf een doel en werk hier veertig dagen aan. Christenen stellen zichzelf tot doel om te doen zoals Jezus doet. De ander liefhebben wat er ook gebeurt. Kijk in de tijd voor Pasen iedere dag in de spiegel en vraag jezelf af: ‘Ben ik goed bezig?’ Zo zijn Pasen en kijken in de spiegel met elkaar verbonden.

Als je kijkt in de spiegel van de wereld, dan komt natuurlijk als eerste de oorlog in Oekraïne naar voren. En dan zeg ik: ‘We zijn nog niet goed bezig. Er is nog veel te doen.’ Wat kan ik dan doen om te zorgen voor meer vrede in de wereld? Je kan zelf aan de slag gaan, iedere dag opnieuw, door de ander lief te hebben, wat er ook gebeurt. Een betere wereld begint bij mezelf. Wat zou er gebeuren wanneer iedereen zo lief zou hebben? Deze vraag stelde ik mijzelf vanochtend toen ik in de spiegel keek.

Ronald Schaefer
Conrector vmbo