NieuwsKerstfeest

Kerstfeest

Ieder jaar komt het kerstfeest weer terug. Ook dit jaar en dan lijkt het bijna een cliché om te vertellen over de geboorte van Jezus. Geboren in een stal, liggend in een kribbe en tegelijkertijd koning genoemd. Het blijft een bijzonder verhaal, waarbij vele perspectieven gekozen kunnen worden. Zelf maak ik graag de vertaalslag naar alledag. Wat betekent dit verhaal voor mij en wat kan ik er dan mee? Twee elementen wil ik graag uit het verhaal in het licht zetten. Ten eerste: Een baby geboren in een stal en voor 2,3 mld christenen in de wereld het fundament waarop hun leven rust. Voor hen is kerst en de geboorte van Jezus met recht het licht in hun leven. Vanuit het baby’tje is de zin van het leven voor velen ontstaan. Licht daar waar duisternis is en zo hopen wij op het Corlaer College ook de leerlingen te leren dat wanneer er even geen licht is, het licht vaak uit onverwachte hoek komt. Opvallend is dat uit kwetsbaarheid kracht ontstaat. Dat is het tweede element van kerst wat mij bijzonder bezighoudt. Een hulpeloze kleine baby, weggestopt op het platteland meer dan 2000 jaar geleden, kwetsbaar… Hoe bijzonder dat God deze weg bewandelt. Niet vanuit een stoere krachtige actie waarbij ontzag ontstaat. Nee, kwetsbaar en klein, uitgroeiend tot de kracht en licht van het leven voor 2,3 mld mensen. Voor mij is het duidelijk dat kwetsbaar durven zijn, ja hulpeloos zijn, veelal het moment is waarbij we hulp aanvaarden en een keerpunt in ons leven bereiken om een nieuwe weg te gaan bewandelen.

Namens alle medewerkers van het Corlaer College wil ik een ieder een mooie kerst en alvast een gezegend 2020 toewensen, waarin we elkaar op het oog hebben!

R. Schaefer