Nieuws

Juffrouwjulia stelt zich voor

04-10-2021 4 min
NieuwsJuffrouwjulia stelt zich voor

Juffrouwjulia stelt zich voor

Juffrouwjulia heeft als doel leerlingen meer zelfvertrouwen en minder stress te laten ervaren en zo hun schoolresultaten te verbeteren. Daarom gelooft Juffrouwjulia in persoonlijke begeleiding waarbij uw kind zelf leert leren en biedt Juffrouwjulia persoonlijke begeleiding en bijles aan. 

Diensten van Juffrouwjulia

Juffrouwjulia biedt huiswerkbegeleiding, bijles en toetsweek opvangklas aan. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school, voor alle niveaus en leerjaren. Ze zijn elke middag vanaf 14.10 uur te vinden in het vmbo-gebouw.

Huiswerkbegeleiding: Plannen, leren en je huiswerk maken is niet altijd eenvoudig. Veel leerlingen kunnen hierbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Huiswerkbegeleiding is een goede aanvulling op de begeleiding die school aanbiedt. Tijdens de huiswerkbegeleiding zijn er begeleiders aanwezig om te helpen met plannen, uitleg te geven en te overhoren. Juffrouwjulia werkt aan de zelfstandigheid van de leerling, dus op een zeker moment zal de leerling zijn of haar huiswerk weer thuis gaan maken. De ontwikkeling van de leerling is voor ouders te volgen in het leerlingvolgsysteem en uiteraard is er tussentijds contact over de voortgang.

Bijles: Bij de bijlessen van Juffrouwjulia is het kennisniveau van de leerlingen het vertrekpunt. Tijdens de bijles wordt één-op-één vakinhoudelijke begeleiding geboden en wordt er rekening gehouden met de studievaardigheden voor het betreffende vak. Juffrouwjulia werkt met strippenkaarten die in te zetten zijn voor alle vakken en een geldigheidsduur hebben van 1 jaar.

Toetsweek opvangklas: Tijdens de toetsweken organiseert Juffrouwjulia een toetsweek opvangklas. In deze opvangklas bieden zij de leerling een rustige plek aan om zelfstandig te kunnen werken. Er zal één begeleider op 15 leerlingen aanwezig zijn en wanneer de leerling dit vraagt is er de mogelijkheid om overhoord te worden. Dit schooljaar hebben ze dit iets uitgebreid. Leerlingen kunnen nu een week voor de toetsweek al komen om de toetsen voor te bereiden en in de toetsweek zelf bieden we een rustige plek om te leren. 

Voor meer informatie en de tarieven verwijzen we jullie naar onze website www.juffrouwjulia.nl. Het e-mailadres is info@juffrouwjulia.nl of bel naar 085-0471035.