NieuwsJe kunt het!

Je kunt het!

Op een school wordt gewerkt aan groei. Als een groep 8 leerling de school binnenkomt, dan staat de leerling een mooie tijd te wachten waarin hij nieuwe ervaringen opdoet. Hij brengt vier, vijf of zes jaar op het Corlaer College door met in het vooruitzicht dat felbegeerde papiertje. De examens zijn nu, een heel belangrijk moment met een diploma in het verschiet. Maar de jaren naar het examen toe zijn net zo belangrijk! Eén van de dingen die belangrijk is om goed in het leven te staan, is het idee dat je in staat bent om dingen tot een goed einde te brengen. Op de middelbare school kunnen we daar heel goed bij helpen. Het groeien in zelfvertrouwen gebeurt wanneer wij vertrouwen geven. Tegen een leerling zeggen dat je het volste vertrouwen in hem hebt, geeft vertrouwen. Vertrouwen is een basisvoorwaarde om bijvoorbeeld een examen tot een goed einde te volbrengen. Complimenten over kleine dingen, zoals: “Mooi dat je altijd op tijd bent met het inleveren van je opdracht! Ik kan echt op je rekenen. Of… Wat stel jij goede vragen!” Die vragen zetten me echt aan tot nadenken en geven een boost. Het is een kleine moeite en heeft een enorme uitwerking op ons zelfvertrouwen.

Twee weken geleden sprak ik een vierdejaars leerling die precies wist wat hij wilde doen na het Corlaer College. Dit gesprek maakte me enorm gelukkig. Deze jongen straalde van zelfvertrouwen. Mooi om te zien wat een groei deze leerling heeft doorgemaakt. Hij beschikt over een flinke dosis vertrouwen en heeft de overtuiging: Ik kan dit! Wat had hij daarvoor nodig? Dat mensen hem aanmoedigden vanuit verschillende kanten, zowel thuis als van zijn vrienden, tijdens zijn stage en op school.

Ieder mens is uniek, dus ieder mens verdient het om zo gezien te worden. Dat is de opdracht vanuit onze rol als school en vanuit onze christelijke identiteit. Laten we er een sport van maken om te zien wat uniek is in ieder mens en dat ook te benoemen. Dat zorgt voor enorm veel (zelf)vertrouwen! Doe het op die unieke manier die in jou en mij is gelegd. Geef dat unieke compliment en zie het zelfvertrouwen groeien. Je kunt het!

De heer R. Schaefer
Conrector VMBO