Nieuws

Inzet van native speakers

04-10-2021 2 min
NieuwsInzet van native speakers

Inzet van native speakers

Vanwege veranderingen in de bekostiging van onze school hebben we de afgelopen tijd keuzes moeten maken op onze school. 

We hebben heel zorgvuldig afwegingen gemaakt, gestoeld op onze visie en de opdracht die de school heeft. De uitkomst daarvan is dat de functie van native speaker zal komen te vervallen op het Corlaer College. Wij vinden dat heel spijtig, omdat de native speakers een hele mooie bijdrage hebben geleverd aan ons talenonderwijs. Het droeg onder meer bij aan versterking van de spreekvaardigheid van onze leerlingen. 

Dit gehele traject vroeg om zorgvuldigheid richting de belanghebbenden, daarom heeft het een poosje geduurd voordat we dit breeduit kunnen communiceren. 

De inzet van de native speakers was extra, bovenop de talendocenten die lesgeven aan de klassen. Ook in de nieuwe situatie zorgen de talendocenten ervoor dat de leerlingen alle doelen voor de moderne vreemde talen behalen. Daarmee kunnen leerlingen met voldoende kennis en vaardigheden richting eindexamen gaan. 

Sommige native speakers zijn momenteel nog wel werkzaam in de school, zij voeren onder meer tijdelijke werkzaamheden uit ten behoeve van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met het geld vanuit NPO kunnen we leerlingen helpen om leervertragingen, die ontstaan zijn vanuit de corona situatie, in te halen en het onderwijs te verbeteren.

Wij bedanken alle native speakers hartelijk voor hun inzet en bijdrage aan ons onderwijs in de afgelopen jaren.

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden,
Rector