Nieuws

Inleiding Corlaer Nieuws: Klassen

04-10-2021 3 min
NieuwsInleiding Corlaer Nieuws: Klassen

Klassen

De documentaireserie Klassen die afgelopen jaar op de televisie is uitgezonden, heeft zowel binnen als buiten het onderwijs vele discussies over de ongelijkheid in de samenleving doen ontbranden. In de serie worden kinderen uit groep 8 gevolgd. Elf jaar zijn ze als het advies voor de middelbare school valt dat de rest van hun leven zal beïnvloeden. Krijgen alle kinderen in ons land evenveel kansen? Lukt het de school om verschil te maken? Dat zijn de vragen die de regisseurs zich gesteld hebben en die naar voren kwamen in de workshop die ik afgelopen week bij één van deze regisseurs heb gevolgd. 

Uiteraard gingen we in op de grote vraagstukken zoals de indeling op jonge leeftijd in schoolniveaus en de rol van de cito-toetsen in ons land. Gaan we werken met (meer) gemengde brugklassen, zodat de keuze voor een niveau uitgesteld kan worden en bevorderen we daarmee dan inderdaad de kansengelijkheid? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen met verschillende achtergronden en verschillende talenten elkaar blijven ontmoeten en van elkaar leren? 

Het zijn grote vraagstukken en het is belangrijk om hierover met elkaar het gesprek te voeren. Ondertussen kunnen we elke dag weer onze kleine of grote bijdrage leveren. Zo weten we dat vertrouwen in kinderen en hoge verwachtingen leiden tot aanzienlijk hogere prestaties. Alle kinderen en in het bijzonder de kinderen die het om welke reden dan ook lastig vinden om elke dag weer gemotiveerd aan hun schoolwerk te gaan, kunnen ons vertrouwen en onze steun goed gebruiken. Laten we ons dit blijven realiseren en al onze leerlingen met heel veel vertrouwen elke keer weer begeleiden bij hun volgende stap.

Rieneke Brouwer,
conrector AH