NieuwsHerkansing vmbo leerjaar 3

Herkansing vmbo leerjaar 3

Voor leerjaar 3 vmbo is er een mogelijkheid schoolexamenonderdelen te herkansen. Dit kan alleen als het een SO (schriftelijke opdracht) betreft en in de periode 1,2, of 3 is afgenomen. Tevens moet de mogelijkheid van herkansen in het PTA (Programma van Toetsen en Afsluiting) vermeld staan. Er is één herkansing per vak toegestaan. Het aanvraagformulier hiervoor moet uiterlijk 18 april 2019 volledig ingevuld bij de docent/examinator worden ingeleverd.

Uitzondering:

Voor het vak Maatschappijleer is de uiterste inleverdatum voor één schriftelijke opdracht (toets) 24 mei 2019. Voor dit vak is tevens herkansing van één PO (praktische opdracht) mogelijk. Er gelden dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd. De uiterste inleverdatum hiervoor is 21 juni 2019.

Te laat ingeleverde formulieren worden niet meer in behandeling genomen.

Gebruik je kansen, want het hoogste cijfer telt!