NieuwsGoede paasdagen!

Goede paasdagen!

We bevinden ons middenin de lijdenstijd. De lijdenstijd, ook wel 40 dagentijd genoemd, begon dit jaar op Aswoensdag 17 februari en duurt tot en met Stille Zaterdag 3 april. Op school kunnen we niet op de voor ons gebruikelijke manier aandacht besteden aan de tijd rondom Pasen. We zijn gewend om door het schooljaar heen gezamenlijke weekopeningen en maandopeningen te doen met onze leerlingen en om met elkaar de vieringen rondom de christelijke feesten te beleven. Dat gaat helaas anders in coronatijd. We houden hoop en vertrouwen dat we in de nabije toekomst ook weer op de vertrouwde manier zullen kunnen vieren.

Lijdenstijd 2021. Witte donderdag moet nog komen; de dag die in het teken staat van het laatste Avondmaal van Jezus met zijn vrienden. De dag erna, Goede Vrijdag, herinnert ons aan de kruisdood van Jezus. Een dood die ons stil maakt, een hele zaterdag lang.

De lijdenstijd gaat over de schaduwkanten van het leven. Jezus wijst ons daarin de weg. Het gaat over vijandigheid, angst, verraad, oneerlijkheid, lijden en ook over sterven. Jezus heeft dit allemaal moeten doorstaan. Judas verraadt hem, Petrus verloochent hem, zijn discipelen laten hem in de steek, moordenaar Barabbas wordt vrijgelaten en Jezus wordt gekruisigd… 

Wie Pasen viert, is niet bang voor de donkere kanten van het leven. Ze zijn onderdeel van het verhaal, zoals ze ook onderdeel zijn van het leven zelf. Het donkere wordt uiteindelijk overwonnen. Jezus moest het lijden ondergaan, er doorheen gaan, het dragen voor ons, om tot opstanding te komen. De opstanding maakt Pasen tot een nieuw begin. Niet het nieuwe begin van een jaarcyclus, maar hèt grote keerpunt in de geschiedenis van de mensheid.

Hoe wijst Jezus ons de weg in de lijdenstijd? Wij delen graag de boodschap van Witte donderdag, beschreven in onderstaand gedicht van Rita Arends. Wij wensen jou en u alvast goede Paasdagen. 

We waren samen in de bovenzaal,
klaar om het Paasmaal te vieren.
Voordat we begonnen
pakte Jezus een kan met water,
en waste ons een voor een de voeten en we voelden
ons hierbij eigenlijk een beetje onwennig.
Het was toch de gewoonte dat de minste
de voeten van de meerdere waste?
Maar Jezus zei, doe in het vervolg zoal ik gedaan heb.
De meerdere moet voor de mindere zorgen
en de mindere voor de meerdere.
We zijn allen gelijk.
Zorg voor elkaar, heb elkaar lief
en wees dienstbaar aan elkaar.

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
Rectoren