NieuwsGeslaagd voor Cambridge Engels

Geslaagd voor Cambridge Engels

In maart hebben twaalf leerlingen meegedaan met het Cambridge Proficiency Examen. Dat is het hoogst haalbare internationale examen voor Engels. Alle twaalf leerlingen zijn geslaagd. Wat een topprestatie! Van harte gefeliciteerd.

Extra aandacht voor twee leerlingen van de havo: zij hebben een fantastisch prestatie neergezet. Officieel is het Cambridge Proficiency Examen namelijk voorbehouden voor leerlingen van het atheneum. Goed gedaan jongens!

In totaal zijn dit jaar veertien leerlingen geslaagd voor het Cambridge Proficiency Examen. Niet eerder hebben we zoveel geslaagden gehad.

Met vriendelijke groet van een hele blije mevrouw Van der Molen (docent Engels)