Nieuws

Geluk – Inleiding Corlaer Nieuws

16-01-2023
NieuwsGeluk – Inleiding Corlaer Nieuws

Geluk

Gelukwensen voor het nieuwe jaar. Waarschijnlijk heeft u in de eerste week van het jaar velen van uw familie, vrienden en kennissen veel geluk voor het nieuwe jaar gewenst. Wellicht staat u er niet bij stil en wenst u uw naaste gewoon alle goeds, maar in de loop der eeuwen zijn er al vele opvattingen over geluk de revue gepasseerd. 

De meeste mensen kunnen zich wel een voorstelling maken waaruit voor hem of haar geluk bestaat en de meningen over wat geluk is kunnen zeer uiteen lopen. Zo wordt geluk vaak gezien als iets dat sterk persoonsgebonden is. Sommige mensen stellen geluk gelijk aan gezondheid, anderen aan succes in hun carrière en weer anderen aan bepaalde bijzondere momenten. 

Al sinds de Oudheid worden opvattingen over geluk beschreven. Een veel verkondigde opvatting van Griekse filosofen over geluk gaat uit van de gedachte dat mensen het gelukkigst zijn wanneer ze optimaal functioneren in de dingen waar ze goed in zijn. Ieder mens heeft bepaalde vermogens waar hij of zij goed in is en mensen vullen elkaar daarin aan. Men ging er vanuit dat het menselijk geluk hiermee ligt in de zelfontplooiing.

Deze eeuwenoude wijsheid lijkt me heden ten dage nog steeds actueel. Stimuleren van en bijdragen aan zelfontplooiing van de leerling is een mooie en belangrijke taak van de school. Daarnaast is het iets waar u en ik, waar ieder mens zich zijn leven lang op kan blijven richten.

Ik wens u ook dit jaar veel geluk. 

Rieneke Brouwer, conrector havo/atheneum